Διαφημιζόμενοι

Δικαιολογητικά μεταβίβασης ακινήτου

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για μεταβίβαση (πώληση ή γονική παροχή ή δωρεά) ενός ακινήτου εξαρτώνται συνήθως από τη θέση του ακινήτου που μεταβιβάζεται αλλά κάποια είναι standard .  Παρακάτω παραθέτουμε μια λίστα με τα πιο διαδεδομένα έγγραφα που θα ζητήσει κατά πάσα πιθανότητα ο συμβολαιογράφος από τον πωλητή/παρέχοντα/δωρητή προκειμένου να προχωρήσει στην υπογραφή του συμβολαίου: 

1) Φορολογική ενημερότητα: Εκδίδεται είτε από την Δ.Ο.Υ. που ανήκει ο πωλητής/δωρητής/παρέχων είτε από τον ίδιο τον συμβολαιογράφο εάν είναι πιστοποιημένος στο taxisnet.  Αν υπάρχει οφειλή στην εφορία τότε μπορεί να εκδοθεί βεβαίωση οφειλής που έχει την ισχύ ενημερότητας αλλά θα πρέπει να παρακρατήσει ο συμβολαιογράφος το ποσό που αναφέρει η βεβαίωση οφειλής και να το αποδώσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του πωλητή/δωρητή/παρέχοντα.  Η φορολογική ενημερότητα χρειάζεται για μεταβίβαση οποιουδήποτε ακινήτου. 

2) Βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ): Ο πωλητής/παρέχων/δωρητής υποχρεούται να επισκεφθεί τον Δήμο που ανήκει το προς πώληση ακίνητο και να καταθέσει μια αίτηση.  Καλό θα ήταν πριν πάει στο Δήμο να έχει ήδη εκδοθεί η βεβαίωση του μηχανικού (θα αναφερθεί πιο κάτω) για να την προσκομίσει στον Δήμο.  Η βεβαίωση αυτή χρειάζεται στις περιπτώσεις που το ακίνητο που μεταβιβάζεται είναι εντός σχεδίου ή οικισμού (είτε είναι κτίσμα είτε είναι μόνο γη) ενώ αν το ακίνητο βρίσκεται εκτός σχεδίου ή οικισμού η βεβαίωση χρειάζεται μόνο αν υπάρχει κτίσμα.  Στις περιπτώσεις που υπάρχει κτίσμα χρειάζεται να προσκομισθεί στο Δήμο και ένας λογαριασμός ΔΕΗ.

3) Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.: Αυτό εκδίδεται είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο πωλητή/δωρητή/παρέχοντα - αν γνωρίζει τη διαδικασία - είτε από τον λογιστή του.  Στην ουσία μπαίνει στο taxisnet με τους κωδικούς του και μέσα από την εφαρμογή του Ε9 μπορεί να εκδώσει το σχετικό πιστοποιητικό για το ακίνητο που θέλει επιλέγοντας ότι θα αφορά πώληση ακινήτου (η επιλογή αναφέρει ακριβώς μεταβίβαση με επαχθή αιτία).  Το πιστοποιητικό στην ουσία θα αναφέρει ότι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν οφείλει ΦΑΠ ή/και ΕΝΦΙΑ για τα τελευταία 5 έτη (π.χ. αν η πώληση γίνει εντός του 2018 τότε θα αφορά τα έτη 2013-2017). Αν το υπό μεταβιβαση ακίνητο είναι αστικό (δηλαδή εντός σχεδίου ή οικισμού) τότε σίγουρα χρειάζεται και για τους δύο λόγους πιστοποιητικό, δηλαδή και για μη οφειλή ΦΑΠ και για μη οφειλή ΕΝΦΙΑ.  Αν το ακίνητο είναι αγροτικό, τότε το πιστοποιητικό θα αφορά τα έτη από το 2014 και μετά που εφαρμόστηκε ο ΕΝΦΙΑ, διότι ο ΦΑΠ που ίσχυε πριν το έτος 2014, δεν εφαρμόστηκε στα αγροτικά ακίνητα.

4) Βεβαίωση μηχανικού Ν.4495/2017: Είναι ο νέος νόμος που ψηφίστηκε τον Νοέμβριο του 2017 (ΦΕΚ 167/Α/3-11-2017), μετά ακριβώς με τον προηγούμενο Ν.4178, βάσει του οποίου ένας μηχανικός είναι υποχρεωμένος να εκδώσει βεβαίωση ότι δεν υπάρχει αυθαιρεσία, ή ότι, αν υπάρχει αυθαιρεσία, ο ιδιοκτήτης έχει προβεί στην τακτοποίηση του πληρώνοντας τα πρόστιμα που προβλέπει ο νόμος.  Αφορά όλα τα ακίνητα όπου και αν βρίσκονται.  Εννοείται ότι αν υπάρχει αυθαιρεσία θα πρέπει ο πωλητής/δωρητής/παρέχων να φροντίσει να πληρώσει πρώτα την τακτοποίηση της αυθαιρεσίας του προς μεταβίβαση κτίσματος (τουλάχιστον το 30%) και μετά θα εκδοθεί η σχετική βεβαίωση από τον μηχανικό.

5) Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος: Ισχύει μόνο στη περίπτωση που το υπό μεταβίβαση ακίνητο είναι εντός Κτηματογραφημένης περιοχής. Πληροφορίες για το ποιες περιοχές έχουν ήδη κτηματολόγιο θα βρείτε στο ktimatologio.gr   

6) Πιστοποιητικό περί μη οφειλής φόρου (κληρονομιάς ή γονικής παροχής ή δωρεάς): Ισχύει μόνο αν ο τίτλος κτήσης του πωλητή/δωρητή/παρέχοντα είναι είτε γονική παροχή είτε κληρονομιά είτε δωρεά εν ζωή.  Εκδίδεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Θα πρέπει να κατατεθεί απο τον πωλητή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του μια ειδική αίτηση (βάσει του άρθρου 105 Ν.2961/2001) και να λάβει αντίγραφο αυτής προκειμένου να το προσαρτήσει ο συμβολαιογράφος στο μεταβιβαστικό συμβόλαιο.  Φυσικά δεν απαιτείται αυτό το πιστοποιητικό όταν ο τίτλος  κτήσης του πωλητού είναι άλλος όπως χρησικτησία, αγοραπωλησία, διανομή, ανταλλαγή κ.α.

7) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (από ΙΚΑ/ΕΦΚΑ): Αυτή προσαρτάται στο συμβόλαιο μεταβίβασης χωρίς να εξαρτάται από το που βρίσκεται το ακίνητο αλλά από α) το επάγγελμα του πωλητού/δωρητού/παρέχοντα (επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες χρειάζονται ασφαλιστική ενημερότητα) και β) από το αν ο πωλητής/δωρητής/παρέχων έχει ανεγείρει οικοδομή τα τελευταία 10 έτη.  Ενδεχομένως να μπορεί να την εκδώσει ο συμβολαιογράφος από το διαδικτυακό σύστημα του ΙΚΑ (ΕΦΚΑ), αν είναι εγγεγραμμένος σε αυτό και πιστοποιημένος για να μπορεί να πάρει ασφαλιστική ενημερότητα για πελάτες του.  Φυσικά εννοείται πως για να εκδοθεί θα πρέπει ο πωλητής/δωρητής/παρέχων να μην οφείλει εισφορές ή ένσημα.

8) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ): Αφορά μόνο τις πωλήσεις (εξαιρούνται οι δωρεές και γονικές παροχές) κτισμάτων , όχι αγροτεμαχίων / οικοπέδων χωρίς κτίσματα, και εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή ο οποίος υποχρεούται να κάνει αυτοψία και να το εκδώσει. Τα ακίνητα που εξαιρούνται υποχρέωσης έκδοσης ΠΕΑ είναι διατηρητέα ή ιστορικά κτίρια, παλαιά κατεδαφιστέα κτίσματα για τα οποία υπάρχει απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης και θα κατεδαφιστούν εντός 6 μηνών από το συμβόλαιο, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, παρασκευαστήρια, κτίρια στάθμευσης οχημάτων, πρατήρια υγρών καυσίμων, πλυντήρια αυτοκινήτων, αποθήκες, κτίρια που στεγάζουν ζώα, κ.α.

Φυσικά η γραφειοκρατία δεν τελειώνει εδώ.  Υπάρχουν και άλλα έγγραφα και πιστοποιητικά που πιθανόν να πρεπει να προσκομιστούν στον συμβολαιογράφο ανάλογα με το θέση και το είδος του ακινήτου (π.χ. πιστοποιητικό Δ/νσης Δασών, απόφαση της Νομαρχίας αν το ακίνητο είναι σε παραμεθόρια περιοχή, βεβαίωση ΤΟΕΒ, βεβαίωση Δήμου περί υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας ή μη οφειλής εισφοράς σε χρήμα κ.α.) αλλά επειδή είναι σπανιότερα δεν θα τα αναλύσουμε εδώ.

Καλή υπομονή!