Διαφημιζόμενοι

Αναμορφώθηκαν οι δόσεις του ΕΝΦΙΑ

filesΑναμορφώθηκαν ήδη αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου οι δόσεις του ΕΝΦΙΑ στην προσωπική μερίδα των υπόχρεων, στο taxis.  Οι δόσεις όπως έχει ήδη γίνει γνωστό αναμορφώθηκαν σε έξι, με την πρώτη να λήγει στο τέλος Σεπτεμβρίου και την τελευταία στο τέλος του Φεβρουαρίου του 2015.  Όσοι υπόχρεοι όσοι είχαν ήδη πληρώσει την πρώτη δόση του Αυγούστου, θα παρατηρήσουν ότι αυτή έχει συμψηφιστεί με την δόση του Σεπτεμβρίου και το εναπομείναν ποσό με την δόση του Οκτωβρίου.

Παράδειγμα: 
Συνολικό ποσό ΕΝΦΙΑ : 9.000
Δόσεις πριν τις αλλαγές του ΕΝΦΙΑ : 5 x 1800
Δόσεις μετά τις αλλαγές του ΕΝΦΙΑ : 6 x 1500
Εάν ο υπόχρεος έχει προβεί ήδη στην πληρωμή της πρώτης δόσης (1.800,00) τότε οι νέες δόσεις εμφανίζονται ως εξής :
  Ημ/νια λήξης δόσης ποσό
1 30/9/2014 0
2 31/10/2014 1200,00
3 28/11/2014 1500,00
4 31/12/2014 1500,00
5 30/1/2015 1500,00
6 27/2/2015 1500,00

Ωστόσο  από τις 22 Σεπτεμβρίου έως τις 25 Σεπτεμβρίου όπως έχει ήδη σχετικά ανακοινώσει η ΓΓΔΕ, θα πραγματοποιηθεί  νέα εκκαθάριση και θα προκύψουν νέα εκκαθαριστικά μόνο όμως για περιπτώσεις υπόχρεων, στις οποίες, μεταξύ των ακινήτων, περιλαμβάνονται και οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες δεν ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός αξίας ακινήτων. Επίσης, κατά τη νέα εκκαθάριση θα εξαιρεθούν από το φόρο τα ακίνητα που βρίσκονται στη νήσο Κεφαλληνία. Επιπλέον, στις περιπτώσεις ακινήτων, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή έργα τέχνης, κατά τη νέα εκκαθάριση το υπόλοιπο του οικοπέδου τους θα απαλλαγεί από τον κύριο φόρο. 

taxheaven.gr