Διαφημιζόμενοι

Αλλαγές στην εισφορά σε γη και χρήμα

Η εισφορά σε γη και χρήμα είναι μια ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία για τους ιδιοκτήτες, καθώς επηρεάζει άμεσα το μέγεθος και την αξία ενός ακινήτου. Ύστερα από τη ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος το Σάββατο (για τις πράξεις εισφοράς σε γη και χρήμα και τις ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις), μειώνεται το ποσό εισφοράς, αυξάνονται οι δόσεις αποπληρωμής και «ανοίγει ο δρόμος» για την ένταξη στο σχέδιο 500.000 στρεμμάτων σε όλη την Ελλάδα.
Θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι σε εισφορά σε γη υπόκεινται οι, εκτός σχεδίου, ιδιοκτησίες που εντάσσονται:
- στο πολεοδομικό σχέδιο για πρώτη φορά ή
- στις οποίες επεκτείνεται το πολεοδομικό σχέδιο ή
- που εντάσσονται στο πολεοδομικό σχέδιο και βρίσκονται εκτός των ορίων των οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους
 
Με την εισφορά σε γη, δηλαδή, επιδιώκεται η δημιουργία των απαραίτητων κοινόχρηστων χώρων κατά την εκπόνηση του ρυμοτομικού σχεδίου.
Όσον αφορά την εισφορά σε χρήμα, πραγματοποιείται εάν το τμήμα γης-που εισφέρει ο ιδιοκτήτης- πρέπει να ληφθεί από μη ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας ή μη αξιοποιήσιμο πολεοδομικά ή η αφαίρεσή του είναι φανερά επιζήμια για την ιδιοκτησία. Σε αυτές, δηλαδή, τις περιπτώσεις μετατρέπεται σε ισάξια χρηματική συμμετοχή.
Τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις
Σύμφωνα με όσα προβλέπει το νομοσχέδιο του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά, για τις περιπτώσεις που εκδόθηκαν πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήμα βάσει αντικειμενικών αξιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2010 έως και την ψήφιση του νόμου που προωθεί το ΥΠΕΚΑ, προβλέπεται έκπτωση 20%. Η μείωση αυτή, μέσα σε 6 μήνες από την ψήφιση του νόμου, συμψηφίζεται με τα ήδη καταβληθέντα ποσά και εκδίδεται εκ νέου η πράξη επιβολής.
Παράλληλα, καθορίζεται έκπτωση 25% για ακίνητα που έχουν ενταχθεί στο σχέδιο πόλης με διάταγμα του 1923 και έχουν πολεοδομηθεί πριν από το 1983, δηλαδή προτού ισχύσει ο νόμος 1337/83. Σύμφωνα με αυτόν, ιδιοκτησίες που εντάσσονται σε πολεοδομικό σχέδιο συμμετέχουν με εισφορά σε γη και χρήμα στη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων.
Ακόμη για τις ιδιοκτησίες που εντάσσονται στο σχέδιο πόλης έχουν κέρδος θα προβλέπεται –πέραν των μειωμένων ποσών εισφοράς- την αλλαγή στο έτος βάσης για τον έλεγχο των ακινήτων. Σήμερα ο έλεγχος γίνεται με βάση τη διαμόρφωση του οικοπέδου κατά το έτος 1982, ενώ οι πρόσφατα ψηφισθείσες ρυθμίσεις προβλέπουν να εξετάζεται βάσει της κατάτμησής (χωρισμός οικοπέδου σε μικρότερα οικόπεδα όταν αυτά είναι άρτια και οικοδομήσιμα) του στις 28/5/2014.
Για παράδειγμα, για οικόπεδο 5.000 τ.μ. που μπήκε στο σχέδιο μετά το 1983, αλλά έχει, πλέον, κατατμηθεί, ο συντελεστής της εισφοράς δεν θα είναι 40%, αλλά μικρότερος, καθώς θα αντιστοιχεί στα τετραγωνικά μέτρα της κατάτμησής στις 28/5/2014.
 
Νέα κλίμακα
Αποτυπώνεται επίσης, για πρώτη φορά, νέα κλίμακα ποσοστού εισφοράς σε γη που έχει ως εξής:
α) Για τμήμα ιδιοκτησίας μέχρι 500 τ.μ. ποσοστό 15% της αξίας της ιδιοκτησίας.
β) Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 500 τ.μ. μέχρι 1.000 τ.μ. ποσοστό 20%.
γ) Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 1.000 τ.μ. μέχρι 2.000 τ.μ. ποσοστό 30%.
δ). Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 2.000 τ.μ. μέχρι 10.000 τ.μ. ποσοστό 40%.
ε) Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 10.000 τ.μ ποσοστό 50%
Αύξηση των δόσεων
Αυξάνονται, ακόμη, οι δόσεις, με την οφειλόμενη εισφορά σε χρήμα να καταβάλλεται εντός εννέα ετών από την πράξη επιβολής της σε 108 ισόποσες μηνιαίες δόσεις ή σε 36 ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις ή σε 18 ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει την καταβολή του συνολικού ποσού εντός ενός έτους από την πράξη επιβολής της εισφοράς, παρέχεται έκπτωση ποσοστού 20% επί του συνολικού ποσού. Ως ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται το ποσό των 50 ευρώ, ως ελάχιστη τριμηνιαία το ποσό των 150 ευρώ και ως ελάχιστη εξαμηνιαία δόση το ποσό των 300 ευρώ. Τα ανωτέρω ισχύουν αποκλειστικά για την οφειλόμενη εισφορά σε χρήμα και όχι για τυχόν μετατροπές εισφοράς γης σε χρήμα ή προσκυρώσεις.
Με το νομοσχέδιο επίσης, δίνεται η δυνατότητα αντί της καταβολής εισφοράς σε χρήμα, να προσφέρεται τμήμα της επιφάνειας της ιδιοκτησίας ίσης αξίας. Αυτό, θα μπορεί να είναι δυνατό μόνον εάν η αποδιδόμενη επιφάνεια της ιδιοκτησίας όσο και η εναπομένουσα ιδιοκτησία καλύπτουν τους περιορισμούς της κατά κανόνα αρτιότητας, ή η αποδιδόμενη επιφάνεια της ιδιοκτησίας μπορεί να συμπεριληφθεί σε όμορο κοινόχρηστο χώρο όπως πλατεία, άλσος ή μεγάλο χώρο πρασίνου.
Τέλος, ο δήμος ή ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την απαλλοτρίωση φορέας υποχρεώνεται να προκαταβάλλει για λογαριασμό και εις βάρος των υπόχρεων παρόδιων ιδιοκτητών τις δαπάνες που τους βαρύνουν για την απαλλοτρίωση. Οι δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνονται στην αποζημίωση που εγγράφεται σε ειδικό κωδικό στον προϋπολογισμό του οικείου δήμου ή του εκάστοτε αρμόδιου φορέα, ο οποίος στη συνέχεια βεβαιώνει και εισπράττει από τους υπόχρεους σε καταβολή αποζημίωσης, το ποσό που κατέβαλε, για λογαριασμό τους, στους δικαιούχους της αποζημίωσης.
 
taxheaven.gr