Διαφημιζόμενοι

Τα δικαιολογητικά για το Νόμο Κατσέλη

Σειρά δικαιολογητικών καλούνται να προσκομίσουν στα δικαστήρια όλης της χώρας οι οφειλέτες που έχουν προσφύγει στον νόμο 3869/2010 –γνωστό και ως νόμο Κατσέλη- προκειμένου να προστατεύσουν την περιουσία τους από τις κατασχέσεις, όπως αναφέρει η naftemporiki.gr.

Κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης στο ΦΕΚ, καθορίζει τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν προκειμένου να τηρηθεί το γράμμα του μνημονιακού νόμου που ψηφίστηκε τον Αύγουστο. Τι αναφέρει σχετική διάταξη στην οποία παραπέμπει η απόφαση;

 

«Οι οφειλέτες των οποίων η κύρια αίτηση εκκρεμεί κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος του παρόντος νόμου υποχρεούνται εντός έξι (6) μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου και εφόσον μέχρι τότε δεν έχει λάβει χώρα συζήτηση της αιτήσεώς τους, να υποβάλουν στη γραμματεία του δικαστηρίου όπου τηρείται ο φάκελος της αιτήσεώς τους, επικαιροποιημένα τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 Η υπαίτια παράλειψης του οφειλέτη να ενημερώσει τα ανωτέρω στοιχεία του φακέλου θεωρείται παράβαση του καθήκοντος ειλικρινούς δηλώσεως του άρθρου 10 του ν. 3869/2010». Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όσοι εντός μηνών δεν προσκομίσουν στις γραμματείες των δικαστηρίων τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια, θα χάνουν τη ρύθμιση αλλά και το δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης υπαγωγής για τουλάχιστον δύο χρόνια.

 

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που προβλέπει η απόφαση την οποία υπογράφουν οι υπουργοί Σταθάκης, Παρασκευόπουλος, Κατρούγκαλος και Τσακαλώτος; 

α) αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 

β) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

γ) δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του έτους 2015 

δ) εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του έτους 2015

 ε) τελευταία δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) στ) τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ για το έτος 2015 

ζ) βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της έναρξης ισχύος του Ν. 4336/2015 

η) υπεύθυνη δήλωση για την πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων 

θ) λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη. 

Σε περίπτωση έγγαμου αιτούντος, τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται και για τον/την σύζυγο, όπως επίσης και σε περίπτωση ανήλικων τέκνων με περιουσία.

 

Πλην των ανωτέρω όμως, χρήσιμο στοιχείο είναι και η αντικειμενική αξία των ακινήτων που ήδη κατέχουν στην ιδιοκτησία τους οι αιτούντες.  Γι'αυτό μη ξεχνάτε ότι υπεύθυνα και γρήγορα μπορείτε να μάθετε την αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας σας μόνο από εμάς!

Μπορείτε να κλικάρετε εδώ , να συμπληρώσετε την κατάλληλη φόρμα με τα στοιχεία του ακινήτου σας και εμείς θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας για τα περαιτέρω.