Διαφημιζόμενοι

Καλά νέα για όσους θέλουν να κάνουν γονική παροχή

Καλά νέα έρχονται άμεσα για όσους θέλουν να προβούν σε συμβολαίο είτε γονικής παροχής είτε δωρεάς.

Σύμφωνα με έκτακτη ανακοίνωση που έγινε στις 6/6/2016 από τη Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος σε όλους τους συμβολαιογράφους Ελλάδος, άμεσα θα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ σχετική διάταξη η οποία συμπεριλαμβάνεται με τροπολογία στο ψηφισθέν στις 2-6-2016 νομοσχέδιο «Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) ΑΡΙΘ.Α-1424 [MIOS] κ.λπ.» (άρθρ. δεύτερο παρ. 6), σύμφωνα με την οποία τροποποιείται το

άρθρ. 39 του Ν. 4387/2016 (85 Α) και καταργούνται οι κοινωνικοί πόροι του Ταμείου Νομικών.  Οι πόροι αυτοί είχαν εφαρμογή μεταξύ άλλων και στα συμβόλαια γονικής παροχής , δωρεάς , παραίτησης επικαρπίας.  Τα επιπλέον έξοδα που έπρεπε να πληρώσει ο φορολογούμενος που ήθελε να προβεί σε τέτοιου είδους συμβόλαια ήταν 0,65% + 0,125% επί της αξίας του συμβολαίου.  Αυτό σημαίνει χοντρικά ότι σε συμβόλαιο π.χ. γονικής παροχής αξίας 200.000 ευρώ τα έξοδα που έπρεπε να πληρώσει ο φορολογούμενος εκτός της αμοιβής του συμβ/φου και των εξόδων του Υποθηκοφυλακείου θα ήταν 1300 + 250 = 1550 ευρώ στο άνω παράδειγμα. 

Μετά από προσπάθειες δεκαετιών της ελληνικής συμβολαιογραφίας για την ελάφρυνση των συναλλαγών, οι οποίες επιβαρύνονταν με τους κοινωνικούς πόρους, επιτεύχθηκαν και η συμβολαιογραφική υπηρεσία εφ’ εξής καθίσταται οικονομικότερη.