Διαφημιζόμενοι

Εδώ θα βρείτε τις νέες τιμές ζώνης

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με τις νέες τιμές ζώνης.  Ο αριθμός του ΦΕΚ είναι 2192 / 12-6-2018 τεύχος Β.

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρο το ΦΕΚ πηγαίνοντας στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου εδώ http://www.et.gr/index.php/anazitisi-fek από εκεί να επιλέξετε το τεύχος Β και να πληκτρολογήσετε τον αριθμό 2192 στα δύο κενά που λέει από .......... έως ............. και να πατήσετε αναζήτηση.

Στο τέλος του ΦΕΚ θα δείτε ότι αναφέρει ότι η ισχύς της απόφασης ξεκινάει από 1/1/2019