Διαφημιζόμενοι

λίστα απαιτούμενων στοιχείων για αποδοχή κληρονομιάς

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΛΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Στοιχεία θανόντος: ΑΦΜ, Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημνια θανάτου, τόπος γέννησης, τόπος θανάτου, δ/νση κατοικίας όσο ζούσε

Αν υπήρχε διαθήκη: ημερομηνία δημοσίευσης της και υπηρεσία στην οποία έγινε δημοσίευση της,  ημ/νια σύνταξης της από τον θανόντα

Κληρονόμοι: ΑΦΜ, ονομ/μο, πατρώνυμο, δ/νση κατοικίας, ημερ/νια γέννησης , ΔΟΥ που ανήκει,  συγγένεια με τον θανόντα

Στοιχεία ακινήτων: πλήρης περιγραφή των ακινήτων που κληρονομούνται , ξεκινώντας απο το αν κάθε ακίνητο βρίσκεται 

εντός ή εκτός σχεδίου / οικισμού, για τι ακίνητο πρόκειται (οικόπεδο, κατοικία, κατάστημα κλπ) παλαιότητα αν πρόκειται για κτίσμα

τετραγωνικά μέτρα , (σίγουρα θα χρειαστεί να μας στείλετε σχετικά έγγραφα που να απεικονίζουν περιγραφή όπως π.χ.. Ε9 

τίτλους κτήσεως θανόντος αν υπάρχουν, τυχόν μέτρηση που έγινε από μηχανικό κλπ)

Έγγραφα που πρέπει να αποσταλούν με email: ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών , πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης, αντίγραφο της διαθήκης - αν υπάρχει - αφού έχει ήδη δημοσιευτεί στην αρμόδια υπηρεσία, Ε9 θανόντος, τίτλους κτήσης αν υπάρχουν, τοπογραφικά/κατόψεις αν υπάρχουν

Σας φτιάχνουμε τη δήλωση κληρονομιάς σε χρόνο dt και σας τη στέλνουμε με email για να την προωθήσετε στην εφορία ή στον συμβ/φου που θα συνεχίσει τη διαδικασία.