Διαφημιζόμενοι

Παράταση της διόρθωσης του σημειώματος ΦΑΠ

foroi akinitonΜε τη απόφαση ΠΟΛ.1188/2013 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως, στο τέλος του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 2 της  ΠΟΛ.1225/24-12-2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

"Για τα έτη 2011, 2012 και 2013, οι διορθώσεις που πραγματοποιούνται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τέταρτου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της δήλωσης – εκκαθαριστικού σημειώματος Φ.Α.Π., θεωρούνται ότι  πραγματοποιήθηκαν λόγω υπαιτιότητας της υπηρεσίας και εκκαθαρίζονται ως τέτοιες, χωρίς την επιβολή πρόσθετων φόρων ή προστίμων."

Συνεπώς οι διορθώσεις των εκκαθαριστικών σημειωμάτων Φ.Α.Π. για τα έτη 2011,2012,2013 μπορεί να γίνει μέσα σε 4 μήνες από την έκδοση του εκκαθαριστικού.

Για τυχόν διορθώσεις του ΦΑΠ φυσικά θα πρέπει να ξέρετε την αντικειμενική αξία των ακινήτων σας την οποία μπορείτε να βρείτε μόνο από την δική μας ιστοσελίδα συμπληρώνοντας τα δεδομένα των ακινήτων σας στη φόρμα που βρίσκεται εδώ:  http://www.antikeimenikes-aksies.gr/index.php/prosdiorismos-antikeimenikhs-aksias