Διαφημιζόμενοι

Δεν πλήρωσες τον ΕΦΑΚ; Δεν μεταβιβάζεις

forologisi-akinitis-periousiasΔεν θα επιτρέπεται η μεταβίβαση ακινήτου εφόσον δεν έχει καταβληθεί ο ενιαίος φόρος ακινήτων. Η kathimerini.gr αναφέρει μεταξύ άλλων ότι τη διάταξη αυτή ζήτησε η τρόικα και θα συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου για τον ενιαίο φόρο ακινήτων που θα ισχύσει από το 2014. Με τη διαδικασία αυτή επιχειρείται να αυξηθεί ο δείκτης εισπραξιμότητας του ενιαίου φόρου ακινήτων και να βεβαιωθεί μικρότερο ποσό από τα 4,2 δισ. ευρώ που προβλέπεται στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί η μεταβίβαση ακινήτου και χωρίς να έχει καταβληθεί ο ενιαίος φόρος ή άλλος φόρος, με την προϋπόθεση ότι ο νέος ιδιοκτήτης θα πρέπει να καταβάλει και τα χρέη του πωλητή και αρχικού οφειλέτη.

Ταυτόχρονα θα μπορούν να το εκχωρήσουν στο ελληνικό Δημόσιο προκειμένου να γλιτώσουν τις ποινικές διώξεις. Βέβαια, στην περίπτωση μεταβίβασης της πλήρους κυριότητας του ακινήτου στο ελληνικό Δημόσιο, η τυχόν διαφορά υπέρ του ελληνικού Δημοσίου μεταξύ της αξίας του ακινήτου που μεταβιβάζεται και του οφειλόμενου φόρου δεν επιστρέφεται.  Και για να καταλάβουμε τι μας λένε, θα σας δώσουμε ένα παράδειγμα: Ας πούμε ότι κάποιος χρωστάει στο δημόσιο 5000 ευρώ και είναι ιδιοκτήτης ακινήτου - ελαιοφύτου έκτασης 3000 τ.μ. που βρίσκεται στη κοινότητα Ελιάς Δήμου Χερσονήσου Νομού Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης.  Το ακίνητο αυτό κοστολογείται σήμερα με βάση την αντικειμενική αξία 3780 ευρώ.  Στη περίπτωση αυτή, θα δώσει το ακίνητο του, το οποίο στη πραγματικότητα αν το πουλήσει μπορεί να κοστίζει και παραπάνω, και θα συνεχίσει να χρωστάει στο δημόσιο 1220 ευρώ.  

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, απαγορεύεται επί ποινή ακυρότητας του συμβολαιογραφικού εγγράφου η σύνταξη συμβολαίου με το οποίο μεταβιβάζεται με οποιαδήποτε αιτία η κυριότητα ακινήτου, αν δεν επισυναφθεί από τον συμβολαιογράφο πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης ότι έχει καταβληθεί ο ενιαίος φόρος ακινήτων. Αντίστοιχη διάταξη είχε περιληφθεί και σε νομοσχέδιο του 2010, το οποίο προέβλεπε επίσης τη μη μεταβίβαση ακινήτων εφόσον δεν είχε πληρωθεί ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας. Οσοι συμβολαιογράφοι αγνοήσουν τη σχετική διάταξη θα κληθούν να καταβάλουν πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ (3.000 προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος για τον ΦΑΠ). Το ίδιο ισχύει και για τους φύλακες μεταγραφών και τους προϊσταμένους των κτηματολογικών γραφείων. Οι ανωτέρω υποχρεούνται να αρνηθούν τη μεταγραφή ή την καταχώριση στα κτηματολογικά βιβλία συμβολαιογραφικού εγγράφου, με το οποίο μεταβιβάζεται με οποιαδήποτε αιτία η κυριότητα ενός ακινήτου ή μεταβιβάζονται ή δημιουργούνται εμπράγματα δικαιώματα σε αυτό ή γίνεται σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ή εγγράφεται υποθήκη επί ακινήτου αν δεν επισυνάπτεται το πιστοποιητικό της προηγούμενης παραγράφου.
Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισύναψη στο συμβολαιογραφικό έγγραφο του πιστοποιητικού του ενιαίου φόρου ακινήτων της παραγράφου και για τα προηγούμενα της μεταβίβασης έτη επισυνάπτεται για τα υπόλοιπα έτη βεβαίωση της αρμόδιας εφορίας.
Στο σχέδιο νόμου τονίζεται ότι επιτρέπεται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου και πριν από την εξόφληση του οφειλόμενου φόρου, με την προϋπόθεση ότι επί των οικείων πιστοποιητικών αναγράφεται το συνολικά οφειλόμενο ποσό κύριων και πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων, το οποίο υποχρεούται να αποδώσει, επί ποινή ακυρότητας του συμβολαίου, ο συμβολαιογράφος, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών εργασίμων ημερών.
Επίσης, με απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, μπορεί να επιτραπεί η εξόφληση του συνόλου ή μέρους οφειλομένου φόρου από οφειλέτη που βρίσκεται σε αδυναμία να τον καταβάλει με μετρητά, μετά από αίτησή του, με μεταβίβαση σε τρίτον της πλήρους κυριότητας του ακινήτου και ταυτόχρονη εκχώρηση της απαίτησης καταβολής του τιμήματος ή μέρους αυτού στο ελληνικό Δημόσιο ή με μεταβίβαση στο ελληνικό Δημόσιο της πλήρους κυριότητας του ακινήτου, ίσης τουλάχιστον αξίας με το ποσό του εξοφλούμενου φόρου.
Τέλος, νέες αλλαγές στις κλίμακες και τους συντελεστές που θα συνοδεύουν τον ενιαίο φόρο ακινήτων σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών για άλλη μια φορά.  Ελπίζουμε ότι μέχρι 31/12/2013 θα έχει καταλήξει ...