Διαφημιζόμενοι

Σενάρια για μείωση/κατάργηση της απαλλαγής πρώτης κατοικίας


foroi akinitonΠρόταση... συμβιβασμού με την τρόικα αναμένεται να κάνει το οικονομικό επιτελείο προκειμένου να κλείσει η τρύπα των 400 εκατ. ευρώ και να προχωρήσει η πρόταση για το φόρο ακινήτων.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο τραπέζι των συζητήσεων θα πέσει το γενναίο κούρεμα του αφορολόγητου για την πρώτη κατοικία που σήμερα είναι 200.000 ευρώ. Η πρόταση δεν αποκλείεται να έχει και το σκέλος της οριστικής κατάργησης του αφορολόγητου, επομένως οι αγοραστές θα επιβαρύνονται με φόρο μεταβίβασης από το πρώτο ευρώ αντικειμενικής αξίας.
Στα σενάρια που βγαίνουν στο φως είναι και αυτό που λέει ότι ο φόρος μεταβίβασης δε θα μειωθεί στο 3% όπως αρχικά είχε ειπωθεί αλλά να πάει στο 5% ή ακόμη και να μην υπάρξει μείωση και να παραμείνει στο 8%-11%.
Ο συνδυασμός μείωσης ή κατάργησης του αφορολόγητου με τη διατήρηση του φόρου μεταβίβασης μπορεί να φέρει τα έσοδα που αναζητούνται ώστε να κλείσει η τρύπα των 400 εκατ. ευρώ (μαζί φυσικά με το ψαλίδι στο ΠΔΕ).
Το παραπάνω σενάριο, πάντως, θα δημιουργήσει νέο πρόβλημα στην κτηματαγορά καθώς οι νέοι αγοραστές, τα ζευγάρια ήταν κατά κύριο λόγο η ελπίδα ανάστασης της αγοράς κατοικίας.
Τι ισχύει σήμερα
Με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3842/2010 καταργήθηκε η χορήγηση της απαλλαγής για αγορά κατοικίας με εμβαδόν έως 200 τ.μ. ή οικοπέδου, στο οποίο αντιστοιχεί κατοικία με εμβαδόν έως 200 τ.μ., ανεξάρτητα από την αξία τους. Η απαλλαγή, που ισχύει σήμερα συνδέεται με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου και το είδος του αγοραζόμενου ακινήτου ως εξής:
-Για αγορά κατοικίας: από άγαμο μέχρι ποσού αξίας €200.000, από άγαμο που παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67% από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία μέχρι ποσού αξίας €250.000, από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας €250.000 ενώ από έγγαμο που παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67% από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία μέχρι ποσού αξίας €275.000.
Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά €25.000 για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά και κατά €30.000 για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα.
- Για αγορά οικοπέδου: από άγαμο μέχρι ποσού αξίας €50.000 από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας €100.000. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά €10.000 για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτού και κατά €15.000 για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του.
Αν η αξία του ακινήτου υπερβαίνει τα παραπάνω αφορολόγητα όρια, η απαλλαγή χορηγείται μέχρι του αντίστοιχου αφορολόγητου ποσού και για την επιπλέον αξία οφείλεται ΦΜΑ με συντελεστή 10%.
Σε περίπτωση αγοράς κατοικίας, στο ποσό της απαλλαγής περιλαμβάνεται και η αξία μιας θέσης στάθμευσης και ενός αποθηκευτικού χώρου, για επιφάνεια εκάστου έως 20 τ.μ., εφόσον βρίσκονται στο ίδιο ακίνητο και αποκτώνται ταυτόχρονα με το ίδιο συμβόλαιο αγοράς.
Η απαλλαγή παρέχεται με τον όρο ότι το ακίνητο θα παραμείνει στην κυριότητα του αγοραστή για μία τουλάχιστον πενταετία.
                                                                                                                                                                                            Πηγη ered.gr