Διαφημιζόμενοι

Ενοίκιο αντί κατάσχεσης ακινήτου

forologisi-akinitis-periousiasΤην πληρωμή ενοικίου στο ίδιο τους το σπίτι θα πρέπει να καταβάλουν όσοι έχουν κόκκινα δάνεια και πάνε για κατάσχεση του ακινήτου τους.  Αυτή είναι τουλάχιστον η πρόταση της Τράπεζας της  Ελλάδος στο πλαίσιο της παρουσίασης του Κώδικα Δεοντολογίας για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η διαδικασία αυτή προβλέπει τη μεταβίβαση του υπέρ ου η κατάσχεση ακινήτου στην τράπεζα με χρηματοδοτική μίσθωση διάρκειας τουλάχιστον 5 ετών.  Στη περίπτωση αυτή,  ο δανειολήπτης θα καταβάλει κάποιο μηνιαίο μίσθωμα στη τράπεζα και μετά την πάροδο της 5ετίας επιτρέπεται να επαναγοράσει το ακίνητό του σε μια τιμή που θα προσυμφωνήσει με την τράπεζα.