Διαφημιζόμενοι

arxikhpoioi-eimastehelpprosdiorismos-antikeimenikhs-aksiasreal-estate-newsepikoinonia

 

 Real Estate News

Φίλτρο Άρθρων

Γράψτε τι ακριβώς ψάχνετε και πατήστε το ENTER.

 

Τρόπος υπολογισμού εμπορικής αξίας ακινήτου

Ποια είναι η αξία του ακινήτου σας; Η βασική γραμμή στην αγορά των ακινήτων είναι ότι υπάρχουν τρεις τιμές για κάθε ένα: α) αυτή που θα επιθυμούσε ο πωλητής να λάβει,  β) αυτή που θα ήθελε ο αγοραστής να πληρώσει και  γ) αυτή που πραγματικά θα πουληθεί ένα ακίνητο.

Ο προσδιορισμός της εμπορικής αξίας ενός ακινήτου δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση, είναι όμως σημαντική για τη διαδικασία πώλησης. Ο πιο ασφαλής τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του είναι να απευθυνθείτε σε έναν κτηματομεσίτη, εκτιμητή ακίνητης περιουσίας, έμπειρο επαγγελματία, που δραστηριοποιείται συστηματικά στην περιοχή σας.  Μια λογική εκτίμηση του ακινήτου θα μπορούσε να γίνει και από σας. Ξεκινώντας από την παραδοχή ότι δεν συντρέχουν κάποιοι έκτακτοι λόγοι (διαζύγιο, λόγοι υγείας κ.λπ.) που σας αναγκάζουν να πουλήσετε άμεσα το ακίνητό σας, μπορείτε να ξεκινήσετε κάνοντας μια έρευνα της τοπικής αγοράς ακινήτων.

Θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας την τιμή που τελικά πουλήθηκε ένα σπίτι και όχι την τιμή που είχε ζητηθεί, διότι τα σπίτια αρχικά είναι υπερτιμημένα είτε για λόγους συναισθηματικούς, είτε για να υπάρχει περιθώριο διαπραγμάτευσης. Μην ανεβάζετε την τιμή του σπιτιού σας περισσότερο από δέκα ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με την πραγματική του αξία, γιατί θα προτιμηθούν ακίνητα με πιο λογική τιμή και θα χάσετε πολύτιμο χρόνο.  

Η τιμή πώλησης εξαρτάται από την περιοχή, την αντικειμενική αξία, την επιφάνεια του σπιτιού, την παλαιότητα, τον όροφο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, όπως ο προσανατολισμός, η θέα, τα υλικά κατασκευής κ.ά. Περισσότερο από όλα, όμως, εξαρτάται από την προσφορά και τη ζήτηση στη συγκεκριμένη περιοχή και στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Οι δύο τελευταίοι παράγοντες, προσφορά και ζήτηση, μεταβάλλονται διαρκώς στην αγορά ακινήτων και αυτό δυσκολεύει τη διαδικασία εκτίμησης.

Η χρήση του διαδικτύου, όμως, για συλλογή σημαντικών πληροφοριών σχετικών με την τάση της αγοράς, τις τιμές πώλησης ακινήτων ανά περιοχή, τις αντικειμενικές αξίες αλλά και κάθε άλλης πληροφορίας σχετικής με το real estate θα συνέβαλε στον προσδιορισμό μιας ρεαλιστικής τιμής πώλησης.

πηγή: xe.gr/property

Ποιοι προστατεύονται από τους πλειστηριασμούς από 1-1-2016

pleisthriasmos-380x270

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
31 Δεκεμβρίου 2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Διευκρινίσεις για τον «Νόμο Κατσέλη»
Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, διαβεβαιώνει ότι οι νέες διατάξεις 
του Nόμου 4346/2015
που ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2016, προστατεύουν
αποτελεσματικά, και ως προς την πρώτη κατοικία,

τους πολίτες που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία - για τη διευκόλυνση των οποίων
άλλωστε,
τέθηκε σε ισχύ ο συγκεκριμένος νόμος.
Συγκεκριμένα, ισχύουν τα εξής: Α. Εφόσον η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 180.000 ευρώ
(ποσό που προσαυξάνεται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη),
το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα
του οφειλέτη δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες
διαβίωσης προσαυξημένες κατά 70%

(οικογενειακό εισόδημα –δύο ενήλικες– από 23.500 έως 46.500 ευρώ – δύο ενήλικες
με τέσσερα παιδιά),

τότε η πρώτη κατοικία προστατεύεται, καθώς ο νόμος προτρέπει την αναδιάρθρωση
των δανείων με βάση
τις δυνατότητες αποπληρωμής και προσφέρει πλήρη δικαστική κάλυψη.
Β. Εφόσον συντρέχουν κάποιες πρόσθετες προϋποθέσεις (αντικειμενική αξία κύριας
κατοικίας έως 120.000 ευρώ,
προσαυξημένη ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση
του οφειλέτη, μηνιαίο εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης),

το Δημόσιο καλύπτει έως και το 95% των μηνιαίων καταβολών,
δυνατότητα που δεν προβλεπόταν κατά το προγενέστερο καθεστώς.


Μη ξεχνάτε ότι αντικειμενική αξία του ακινήτου σας μπορείτε να βρείτε υπεύθυνα
μόνο από εμάς στο antikeimenikes-aksies.gr

Πηγή:  www.taxheaven.gr 

Παράταση για υποβολή δικαιολογητικών στο Νόμο Κατσέλη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος
10181 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
K.Οικονόμου, Μ.Σιακαντάρη
Τηλ: 210-3893546
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 22.12.2015
Αριθ.πρωτ.: 133969/οικ.

Θέμα: Ερμηνευτική Εγκύκλιος του Ν.3869/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία.

Σύμφωνα με τον Ν. 4336/2015 ο οποίος με την υποπαράγραφο Α.4 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3869/2010, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 9 (Α’ 130) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» τροποποίησε μεταξύ άλλων το άρθρο 4 του Ν. 3869/2010, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται συνολικά χρονικό διάστημα έως και 47 ημέρες από την κατάθεση στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο για τον έλεγχο και τη συμπλήρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, διάστημα το οποίο είναι επαρκές για την προσκόμιση κάθε ελλείποντος εγγράφου, δεδομένου ότι προβλέπονται τα κάτωθι: 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , «…με την παραλαβή και πρωτοκόλληση της αίτησης και των εγγράφων της παραγράφου 2, η γραμματεία του Ειρηνοδικείου, προβαίνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της στον τυπικό έλεγχο αυτής … », ενώ σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του Ν. 3869/2010, όπως προστέθηκε με τις παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις του Ν. 4336/2015, «…Εφόσον κατά τον ανωτέρω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η αίτηση, τα προσκομισθέντα έγγραφα και δικαιολογητικά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου ή δεν είναι ακριβή και πλήρη, η γραμματεία του δικαστηρίου προσκαλεί τον αιτούντα, είτε εγγράφως είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να προβεί στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις της αίτησης, των δικαιολογητικών και των συνοδευτικών εγγράφων, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την λήψη της σχετικής πρόσκλησης, μετά την άπρακτη παρέλευση της οποίας ο φάκελος της αίτησης τίθεται στο αρχείο. Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί μέχρι ένα (1) μήνα, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες και το είδος των στοιχείων που πρέπει να συμπληρωθούν. Μέχρις ότου συμπληρωθούν οι ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την γραμματεία του δικαστηρίου δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της κατάθεσης της αίτησης και δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός δικασίμου για την συζήτησή της.»

Συνεπώς, επί αιτήσεων που κατατίθενται μέχρι και τις 31.12.2015 με ελλιπή δικαιολογητικά, ή επί αιτήσεων που δεν είναι πλήρεις λόγω της μη εκπλήρωσης της -εκ νόμου απορρεούσης υποχρέωσης- των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων περί χορήγησης αναλυτικών καταστάσεων οφειλών εντός δεκαημέρου, οι Γραμματείες των αρμόδιων κατά τόπο Ειρηνοδικείων οφείλουν να παραλαμβάνουν και να πρωτοκολλούν τις αιτήσεις από τους δανειολήπτες και να χορηγούν την ανωτέρω προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών, παρατεινόμενη μέχρι ένα μήνα προκειμένου να προβεί ο αιτών στις αναγκαίες συμπληρώσεις. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον ημέρες, αν η Γραμματεία του κατά τόπο αρμόδιου Ειρηνοδικείου αδυνατεί ανυπαίτια να προβεί στον τυπικό έλεγχο αυτής.

Η καθυστέρηση χορήγησης αναλυτικών καταστάσεων οφειλών, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν3869/2010, εκ μέρους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προκύπτει με βεβαιότητα από την προσκόμιση αντιγράφου αίτησης των δανειοληπτών προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και την παρέλευση απράκτου της δεκαήμερης προθεσμίας που θέτει ο νόμος στα τελευταία.

Υπενθυμίζουμε ότι οι Γραμματείες των αρμόδιων Ειρηνοδικείων, προβαίνουν στην τυπική εξέταση πληρότητας των δικαιολογητικών, και σε κάθε περίπτωση ο ουσιαστικός έλεγχος της πληρότητας της αίτησης και των λοιπών δικαιολογητικών γίνεται από τον δικάζοντα Ειρηνοδίκη.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον δεν προσκομίζονται όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για λόγο που δεν ανάγεται στη σφαίρα επιρροής και στην ευθύνη του αιτούντος, πρέπει να χορηγηθεί δικάσιμος από τις γραμματείες των Ειρηνοδικείων και ο αιτών να προσκομίζει τα απαραίτητα έγγραφα σε αυτή (είτε αυτή αφορά τη συζήτηση του αιτήματος για χορήγηση προσωρινής διαταγής είτε την κύρια συζήτηση της αιτήσεως), και συνακόλουθα να κρίνεται η αδυναμία προσκόμισής τους από τον δικάζοντα Ειρηνοδίκη.

Εξάλλου σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 14 του Ν. 4346/2015, «Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.1.2016 και δεν καταλαμβάνει εκκρεμείς υποθέσεις καθώς και αιτήσεις που έχουν κατατεθεί έως και 31-12-2015». Συνεπώς, ο νομοθέτης κάνει λόγο για κατάθεση, και όχι ολοκλήρωση κατάθεσης, όπου η τελευταία δύναται να ολοκληρωθεί έως συνολικής προθεσμίας σαράντα επτά (47) ημερών, όπως προκύπτει από τα παραπάνω.

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ

Από lawnet.gr

Μείωση αντικειμενικών αξιών με τιμή ζώνης

forologisi-akinitis-periousiasΜείωση των αντικειμενικών αξιών 20% κατά μέσο όρο παντού, ακόμη και στις περιοχές που οι τιμές ζώνης των ακινήτων είναι μικρότερες από τις εμπορικές τιμές, προτείνουν οι ειδικές επιτροπές στο πόρισμά τους για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών που παρέδωσαν χθες στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε μεσοσταθμική μείωση των αντικειμενικών αξιών κατά 40%. Ωστόσο, μετά από δεύτερες σκέψεις και συζητήσεις που έγιναν εντός και εκτός της επιτροπής αποφασίστηκε το ποσοστό της μείωσης των τιμών να κατέβει στο 20% προκειμένου να μην υπάρξει αρνητικό αντίκτυπο στα δημοσιονομικά μεγέθη του προϋπολογισμού. Και αυτό γιατί, από τη στιγμή που όλοι οι φόροι και τα τέλη που επιβάλλονται στα ακίνητα υπολογίζονται με βάση τις αντικειμενικές αξίες, μια μεσοσταθμική μείωση των αντικειμενικών αξιών κατά 40% θα οδηγούσε σε σημαντική απώλεια εσόδων.

Διαβάστε περισσότερα: Μείωση αντικειμενικών αξιών με τιμή ζώνης

Επίσπευση της μείωσης αντικειμενικών αξιών

leftaspiti 460590522Το ενδεχόμενο να επισπεύσει την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών στα ακίνητα, προχωρώντας σε έναν πρώτο γύρο μειώσεων ακόμη και μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2016, εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών υπό την πίεση και της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία έχει κριθεί ότι το ελληνικό Δημόσιο έχει παραβιάσει τον νόμο των αντικειμενικών αξιών. Υλοποίηση του σεναρίου άμεσης μείωσης των αντικειμενικών αξιών θα πυροδοτήσει αλυσιδωτές εξελίξεις και επανεξέταση των συντελεστών υπολογισμού σχεδόν για το σύνολο των φόρων που επιβάλλονται επί της ακίνητης περιουσίας, με κυριότερο τον ΕΝΦΙΑ του 2016.

Διαβάστε περισσότερα: Επίσπευση της μείωσης αντικειμενικών αξιών

Αναδρομική αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών έκρινε αργά σήμερα το βράδυ ότι η Πολιτεία όφειλε να είχε εκδώσει από την 21η Μαΐου 2015 υπουργική απόφαση και να είχε αναπροσαρμόσει τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων της χώρας.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας μετά το τέλος της διάσκεψης δημοσίευσαν την υπ΄αριθμ. 4446/2015 απόφαση, το πλήρες κείμενο της οποίας θα γνωστοποιηθεί αργά αύριο το μεσημέρι.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, η Ολομέλεια ακύρωσε την παράλειψη της Πολιτείας να προβεί στην έκδοση υπουργικής απόφασης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, ενώ παράλληλα όρισαν χρόνο έναρξης ισχύος της απόφασης που υποχρεούται να εκδώσει η κυβέρνηση για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, την 21η Μαΐου 2015.

Διαβάστε περισσότερα: Αναδρομική αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών

Άρχισε η μελέτη των αντικειμενικών αξιών

forologisi-akinitis-periousiasΤο πρώτο πόρισμα για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών αναμένεται να παραλάβει έως τις 22 Δεκεμβρίου ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, χωρίς όμως να είναι ξεκάθαρο αν υπάρχει έστω και μία περίπτωση αλλαγών στις αντικειμενικές αξίες πριν την 1η Ιανουαρίου του 2017, όπως ορίζει το Μνημόνιο.

Με απόφαση του κ. Τσακαλώτου, συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή στο υπουργείο Οικονομικών για τη μελέτη των δεδομένων της αγοράς των ακινήτων των περιοχών που εμπίπτουν στη φορολογική περιφέρεια Αθηνών και τη σχετική εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών προκειμένου να καθοριστούν οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσης των ακινήτων, ανάλογα με τους παράγοντες που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την αξία τους.

Η Επιτροπή, σύμφωνα με την απόφαση, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της και να έχει υποβάλει σχετική εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών μέχρι την 22α Δεκεμβρίου 2015. Ανάλογες επιτροπές, αναμένεται να συγκροτηθούν και για τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας.

Το υπουργείο Οικονομικών, παρ' ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει διατάξει την προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών το αργότερο έως τον περασμένο Ιούνιο, δεν έχει κάνει μέχρι σήμερα το παραμικρό για να συμβιβαστεί με τις δικαστικές αποφάσεις. Η αιτία δεν είναι άλλη από τη δημοσιονομική στενότητα και τις επιταγές του Μνημονίου για άντληση εσόδων 2,650 δισ. ευρώ και το 2016 από φόρο ακινήτων (άσχετα αν θα λέγεται ΕΝΦΙΑ ή αλλιώς).

Το Μνημόνιο άλλωστε ορίζει ότι έως τον Σεπτέμβριο του 2016, οι αρχές θα εναρμονίσουν όλες τις αντικειμενικές αξίες με τις τιμές της αγοράς με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2017.

Το προηγούμενο διάστημα, υπήρξαν σκέψεις στο υπουργείο Οικονομικών για μια οριζόντια μείωση της τάξεως του 10% στις «φθηνές» και μεσαίες από άποψη αντικειμενικών αξιών περιοχές με ενδεχόμενη παράλληλη αύξηση στις περιοχές φιλέτα, οι οποίες παρά την κάθετη πτώση των εμπορικών τιμών – σε μια κλινικά νεκρή αγορά- εξακολουθούν να υστερούν σε όρους αντικειμενικών τιμών.

Αποφάσεις επί του παρόντος δεν έχουν ληφθεί, αλλά τα δεδομένα δείχνουν ότι η συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος θα γίνει το 2017. Εκτός και εάν νωρίτερα υπάρξουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις για να υπάρχει και κάλυψη έναντι της απόφασης του ΣτΕ.

forologikanea.gr

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Αλλαγές δύο ταχυτήτων στις αντικειμενικές αξίες
 2. Πως θα γίνονται οι πλειστηριασμοί Α κατοικίας
 3. Τα δικαιολογητικά για το Νόμο Κατσέλη
 4. Μείωση δικαιωμάτων συμβολαιογράφων
 5. Τελευταίες συμβουλές για τον ΕΝΦΙΑ
 6. Αλλαγές στη φορολογία γονικών παροχών από το 2016
 7. Οι προϋποθέσεις για έκπτωση ή απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ
 8. Ετοιμάζουν νέο τρόπο υπολογισμού αντικειμενικών αξιών
 9. Ρύθμιση βόμβα για τους πλειστηριασμούς ακινήτων
 10. Πανελλαδική συγκέντρωση λογιστών
 11. Οι αντικειμενικές αξίες άσχετες με τη πραγματικότητα
 12. Αφορολόγητα τα ανείσπρακτα ενοίκια
 13. Με τις νέες αντικειμενικές η επιβολή του φόρου ακινήτων
 14. Ατομικό αφορολόγητο για τον ΕΝΦΙΑ
 15. Τι θα γίνει με αντικειμενικές αξίες και ΕΝΦΙΑ
 16. Μείωση αντικειμενικών αξιών ανά ζώνη
 17. ΦΜΑΠ-ΕΝΦΙΑ: 1-0
 18. Κατάσχεση αδήλωτων περιουσιακών στοιχείων
 19. Αλλαγές στην εισφορά σε γη και χρήμα
 20. Αναστολή φόρου υπεραξίας από μεταβιβάσεις ακινήτων
 21. Πουλάς ακίνητα; Είσαι επιχειρηματίας!
 22. Η εγκύκλιος για τις μειώσεις και απαλλαγές ΕΝΦΙΑ
 23. Με τις αντικειμενικές αξίες οι πλειστηριασμοί και το 2015
 24. Τιμή εκκίνησης στους πλειστηριασμούς η εμπορική αξία
 25. Η εγκύκλιος για τις 100 δόσεις
 26. Τι ρυθμίζεται και τι όχι με τις 100 δόσεις
 27. Τι ισχύει με το πόθεν έσχες
 28. Οι αντικειμενικές αξίες θα γίνουν πραγματικές αξίες;
 29. Email με εκπτώσεις στο ΕΝΦΙΑ
 30. Πως να διορθώσω το εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ
 31. Οι μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ
 32. ΕΝΦΙΑ: απαλλαγές και εκπτώσεις
 33. Πόθεν έσχες στο τίμημα και όχι στην αντικειμενική αξία
 34. Έρχεται ο διαδικτυακός πλειστηριασμός
 35. Οι δημοσκοπήσεις λένε μείωση αντικειμενικών αξιών
 36. Εξετάζεται το πόθεν έσχες σε μέρος της αντικειμενικής αξίας
 37. Αναμορφώθηκαν οι δόσεις του ΕΝΦΙΑ
 38. Τι προβλέπει η τροπολογία ΕΝΦΙΑ
 39. Μάθετε την αξία του ακινήτου σας και βοηθήστε έναν συνάνθρωπό μας
 40. Καλά νέα για τον ΕΝΦΙΑ
 41. Η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ για τον ΕΝΦΙΑ
 42. Νέες αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ
 43. Αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ
 44. Πιθανή αύξηση δόσεων ΕΝΦΙΑ
 45. Κούρεμα του ΕΝΦΙΑ
 46. Τέλη Σεπτεμβρίου η πρώτη δόση ΕΝΦΙΑ
 47. Δικαιούμαι έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ;
 48. Πανικός με τον ΕΝΦΙΑ
 49. ΕΝΦΙΑ news
 50. Πως να διορθώσετε τυχόν λάθη του ΕΝΦΙΑ