Διαφημιζόμενοι

ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

Το συμβόλαιο γονικής παροχής γίνεται μόνο μεταξύ γονέων και τέκνων γι’ αυτό το λένε κιόλας «γονική παροχή». Στο συμβόλαιο γίνεται περιγραφή του υπό μεταβίβαση ακινήτου, αναφέρεται ο τίτλος κτήσεως των παρεχόντων, αναφέρονται τα στοιχεία των συμβαλλομένων καθώς και όλα τα έγγραφα που πρέπει να προσαρτηθούν σε αυτό. 

Όπως και τα υπόλοιπα συμβόλαια, καταχωρείται και αυτό στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.  Στο συμβόλαιο γονικής παροχής υπάρχει η επιλογή μεταβίβασης του ακινήτου μόνο κατά ψιλή κυριότητα ενώ η επικαρπία μπορεί να παραμείνει είτε εφ’ όρου ζωής είτε για συγκεκριμένα χρόνια στους παρέχοντες.  Με τον τρόπο αυτό η αξία του ακινήτου μειώνεται

ανάλογα με την ηλικία του επικαρπωτή/των επικαρπωτών και φυσικά αυτό επηρεάζει την αμοιβή του συμβολαιογράφου, τυχόν φόρο καθώς και τα έξοδα μεταγραφής του συμβολαίου στο Υποθηκοφυλακείο.  Η αξία του υπό μεταβίβαση ακινήτου  πολλαπλασιάζεται με δέκατα (/10) με τον εξής τρόπο:

Αν ο επικαρπωτής είναι 40-49 ετών τότε είναι 5/10

Αν ο επικαρπωτής είναι 50-59 ετών τότε είναι 6/10

Αν ο επικαρπωτής είναι 60-69 ετών τότε είναι 7/10

Αν ο επικαρπωτής είναι 70-79 ετών τότε είναι 8/10

Αν ο επικαρπωτής είναι80-89 ετών τότε είναι 9/10

Αν ο επικαρπωτής είναι 90+ ετών τότε είναι 9/10

Π.χ. αν η αντικειμενική αξία του ακινήτου είναι 80.000 και ο επικαρπωτής είναι 67 ετών τότε αξία συμβολαίου = 80.000 Χ 7/10 =56000

Στη περίπτωση μεταβίβασης της ψιλής κυριότητας και παρακράτησης της επικαρπίας , εκτός του ότι μειώνεται η αξία στο συμβόλαιο γονικής παροχής, η επικαρπία συνενώνεται αυτόματα με την ψιλή κυριότητα στο πρόσωπο του ψιλού κυρίου με τον θάνατο του επικαρπωτή χωρίς τη μεσολάβηση άλλου εγγράφου και χωρίς επιπλέον έξοδα.  Λάβετε υπ’ όψιν όμως ότι τυχόν φορολογία που έχει σχέση με το ακίνητο (πχ ΕΝΦΙΑ) ή τυχόν ενοίκιο αν το ακίνητο είναι μισθωμένο θα παραμένει και θα δηλώνεται από τον επικαρπωτή.

Αν η ψιλή κυριότητα έχει ήδη μεταβιβαστεί στο παρελθόν και ο παρέχων θέλει να μεταβιβάσει στον ψιλό κύριο και την επικαρπία, τότε μιλάμε για παραίτηση επικαρπίας λόγω γονικής παροχής.

Όπως όλα τα συμβόλαια, έτσι και αυτό χρειάζεται κάποια προεργασία και κάποια απαραίτητα έγγραφα που θα ζητήσει ο συμβολαιογράφος από τον παρέχοντα ή την παρέχουσα όπως φορολογική ενημερότητα, πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, βεβαίωση από μηχανικό για το ακίνητο βάσει του Ν.4495/2017 κ.α. Πριν να γίνει το συμβόλαιο υποβάλλεται δήλωση φόρου γονικής παροχής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία αναφέρεται η περιγραφή του υπό μεταβίβαση ακινήτου και στην οποία υποχρεωτικά πρέπει να προσαρτηθούν έντυπα αντικειμενικής αξίας του υπό μεταβίβαση ακινήτου. Αν γνωρίζεται το ακίνητο και θέλετε να μάθετε την αντικειμενική του αξία καθώς και ένα προϋπολογισμό των εξόδων του συμβολαίου μπορείτε να καταχωρήσετε τα στοιχεία του ακινήτου στην αντίστοιχη φόρμα από εδώ