Διαφημιζόμενοι

ΔΩΡΕΑ ΕΝ ΖΩΗ / ΔΩΡΕΑ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Δωρεά εν ζωή είναι η πράξη με την οποία παρέχεται από τον δωρητή στον δωρεοδόχο περιουσιακό αντικείμενο χωρίς αντάλλαγμα. Για τη σύναψη της απαιτείται υποχρεωτικά συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο στη συνέχεια μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρείται στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.  Όπως και στην γονική παροχή, και η δωρεά θέλει κάποια γραφειοκρατική προεργασία δηλαδή συγκέντρωση των απαιτούμενων εγγράφων απο τον συμβολαιογράφο τα οποία αφορούν τον δωρητή όπως φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ 5 ετών για τα ακίνητα που θα δωρηθούν, βεβαίωση μηχανικού Ν.4495/2017 ή ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, κ.α.  Προ της υπογραφής του συμβολαίου υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μια δήλωση φόρου δωρεάς η οποία αναφέρει τα ακίνητα που θα δωρηθούν και στην οποία πρέπει να υπάρχουν οι αντικειμενικές αξίες τους εντύπως! Αν σας ενδιαφέρει η αντικειμενική αξία ακινήτων για το λόγο αυτό μπορούμε εμείς να σας πληροφορήσουμε.  Απλά πατήστε εδώ , επιλέξτε τη κατάλληλη φόρμα ανάλογα με το ακίνητο που έχετε και πληκτρολογήστε τα απαραίτητα δεδομένα.

 

Η δωρεά εν ζωή συνήθως είναι είτε α) κατά πλήρη κυριότητα, β) κατά ψιλή κυριότητα με παρακράτηση του δικαιώματος επιικαρπίας από τον δωρητή (ή αν δεν θέλει να το παρακρατήσει ο ίδιος μπορεί να το μεταβιβάσει π.χ. ένας πατέρας μεταβιβάζει την ψιλή κυριότητα ακινήτου στο παιδί του και την επικαρπία στην σύζυγο του). 

Επίσης υπάρχει και η δωρεά λόγω παραίτησης επικαρπίας δηλαδή κάποιος έχει ήδη μεταβιβάσει με δωρεά την ψιλή κυριότητα ακινήτου και πλέον του μεταβιβάζει και την επικαρπία ώστε ο δωρεοδόχος να γίνει πλήρης κύριος του ακινήτου. 

Πιο σπάνια πράξη είναι η σύσταση δικαιώματος επικαρπίας ακινήτου λόγω δωρεάς εν ζωή δηλ. η μεταβίβαση της επικαρπίας ακινήτου που συνήθως γίνεται λόγω φορολογίας μιας και ο επικαρπωτής επιβαρύνεται φορολογικά το ακίνητο.

Η φορολόγηση της δωρεάς εν ζωή εξαρτάται από τον βαθμό συγγένειας των συμβαλλομένων.  Όσο πιο κοντινή η συγγένεια, τόσο μεγαλύτερη το αφορολόγητο ενώ αν δεν υπάρχει συγγένεια, η φορολογία είναι συνήθως υψηλή.


Δωρεά αιτία θανάτου είναι η πράξη με την οποία παρέχεται από τον δωρητή στον δωρεοδόχο περιουσιακό αντικείμενο χωρίς αντάλλαγμα, υπό την αναβλητική αίρεση να προαποβιώσει ο δωρητής ή να αποβιώσουν συγχρόνως δωρητής και δωρεοδόχος  - περίπτωση κατά την οποία τα δικαιώματα του δωρεοδόχου μεταβαίνουν στους κληρονόμους του.

Μέχρι την πλήρωση της αναβλητικής αίρεσης ο δωρεοδόχος δεν έχει το δικαίωμα της απόλαυσης του αντικειμένου της δωρεάς, του οποίου κύριος εξακολουθεί να παραμένει ο δωρητής. Επομένως, πρόκειται για  πράξη που συστήνεται εν ζωή, τα αποτελέσματά της οποίας όμως επέρχονται μετά το θάνατο του δωρητή.

Για τη σύσταση της δωρεάς αιτία θανάτου απαιτείται υποχρεωτικά συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο στη συνέχεια μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρείται στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο. 

Η φορολόγηση της δεν γίνεται άμεσα κατά τον χρόνο της σύστασής της, αλλά ο χρόνος φορολογίας αυτής αναβάλλεται και φορολογείται κατά τον  χρόνο θανάτου του δωρητή και πάντα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.