Διαφημιζόμενοι

Πάγωσαν οι μεταβιβάσεις ακινήτων λόγω ασφαλιστικής ενημερότητας

Mε την υπ’ αριθμόν 15435/913/16-4-2020 απόφασή του (ΦΕΚ Β΄ 1559) καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης και το περιεχόμενο του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής του e-Ε.Φ.Κ.Α. που απαιτείται, μεταξύ άλλων, και στα μεταβιβαστικά συμβόλαια.

Πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση του άρθρο 1 της άνω Υπουργικής Απόφασης ορίζονται οι πράξεις (συμβολαιογραφικές κ.λ.π.) και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας [να σημειωθεί ότι, μεταξύ άλλων, διευρύνθηκε το υποκείμενο καταβολής  ασφαλιστικών εισφορών οικοδομικών έργων για άδειες που εκδόθηκαν  εντός της τελευταίας εικοσαετίας!!! Άντε τώρα να πιστέψεις ότι ο Ε.Φ.Κ.Α. τηρεί (και πως) τα σχετικά αρχεία. Μέχρι τώρα ήταν δεκαετία].

Και ενώ η ισχύς της απόφασης άρχεται από 1/5/2020 η ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-Ε.Φ.Κ.Α. μέσω της οποίας θα εκδίδεται το παραπάνω αποδεικτικό ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ.

Kαι σαν να μην έφτανε αυτό, σε συνέχεια της άνω υπουργικής απόφασης στις 12/5/2020 ο κ. Υπουργός εξέδωσε την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.18048/1027 απόφασή του με την οποία ρυθμίζεται η διαδικασία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης για τα πρόσωπα που απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας. Σημειωτέον ότι το περιεχόμενο μιας τέτοιας (αρνητικής δήλωσης) προβλέπεται ότι θα καταχωρείται στα επεξεργασμένα πληροφοριακά στοιχεία του e-Ε.Φ.Κ.Α. και μετά θα υπογράφεται το συμβόλαιο (ενώ μέχρι τώρα γίνονταν με απλή Υ.Δ. απευθυνόμενη στο συμβολαιογράφο).

Πάλι όμως η σχετική πλατφόρμα ΔΕΝ λειτουργεί.

Οι πολίτες και οι συμβολαιογράφοι που ήταν έτοιμοι, μετά την καραντίνα, να υπογράψουν τα σχετικά συμβόλαια είναι ανάστατοι.

Ας ελπίσουμε ότι θα πάρει και αυτό, όπως τόσα άλλα, παράταση εφαρμογής...

larissanet.gr