Διαφημιζόμενοι

Δείτε τις νέες αντικειμενικές αξίες που θα ισχύσουν από το 2022

Στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών για τις νέες αντικειμενικές αξίες ακινήτων σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι εν λόγω απόφαση θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του 2022. Πάντως, από τις 10.216 τιμές ζωνών, οι 2.122 μειώνονται ,οι 4.302 μένουν σταθερές, οι 3.792 αυξάνονται.

 

Αναφορικά με τα αποτελέσματα της αναπροσαρμογής και επικαιροποίησης των τιμών ζώνης και ανάλογα με την κατηγορία της ζώνης, οι ζώνες κατανέμονται στις παλαιές (υφιστάμενες) και στις νέες (νέες εντάξεις και επεκτάσεις).

 

Για το σύνολο της επικράτειας η εικόνα για τις νέες τιμές ζώνης είναι γενικά ανοδική: στο +8%

 

 -στο 55% του συνόλου των ζωνών οι αξίες αυξάνονται με την κατά μέσο όρο αύξηση στο 19,5%

 

 -στο 21% του συνόλου των ζωνών καταγράφεται μείωση με μέσο όρο μείωσης 14,76%

 

 -στο 24% του συνόλου των ζωνών παραμένουν αμετάβλητες.

 

 – Στις 133 νέες εντάξεις οι τιμές ζώνης αυξάνονται 41% κατά μέσο όρο

 

Στις 3.478 νέες περιοχές που αποκτούν για πρώτη φορά αντικειμενικές αξίες η εικόνα είναι η εξής:

 

 – για το 40% υπάρχουν αυξήσεις 26% κατά μέσο όρο

 

 – για το 44% προκύπτουν μειώσεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τιμή ζώνη της δικής σας περιοχής μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ  2375/7-6-2021