Διαφημιζόμενοι

Αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας

114228-6736882d256baabed69ad07d12a95b52Αναστέλλονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2014 οι πλειστηριασμοί για την πρώτη κατοικία, με την κυβέρνηση να θεσπίζει τρία κριτήρια. 
Αν και μέχρι σήμερα οι πληροφορίες ανέφεραν ότι το ύψος της αντικειμενικής αξίας* της πρώτης κατοικίας θα έφτανε μέχρι τις 160.000 – 180.000€, η κυβέρνηση τελικά έθεσε το όριο αυτό στις 200.000€. 
Τα τρία κριτήρια
Για να ενταχθεί ένας δανειολήπτης στη ρύθμιση πρέπει να πληροί και τα τρία κριτήρια. 
- το πλαφόν για την προστασία της πρώτης κατοικίας θα είναι 200.000€ 

- το καθαρό οικογενειακό εισόδημα δε θα ξεπερνά τις 35.000€

- η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του δανειολήπτη δε θα είναι μεγαλύτερη από 270.000€. Από αυτό το ποσό, το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη δεν πρέπει να ξεπερνά τις 15.000€.
Για τις ειδικές ομάδες, τους τρίτεκνους, τους πολύτεκνους και τα άτομα με αναπηρία άνω του 67%, όλα τα κριτήρια θα είναι προσαυξημένα κατά 10%.
Όσοι ενταχθούν στη ρύθμιση για την αναστολή των πλειστηριασμών θα πρέπει να καταβάλει ελάχιστη μηνιαία δόση ίση με το 10% του καθαρού μηναίου εισοδήματος.
Σημειώνεται σύμφωνα με το newsit.gr πως αν ο δανειολήπτης δεν πληροί ένα από τα τρία κριτήρια, τότε δε θα μπορεί να ενταχθεί στη συγκεκριμένη ρύθμιση. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του υπουργείου, η ρύθμιση καλύπτει το 90% των δανειοληπτών. 
* Την αντικειμενική αξία του ακινήτου σας μπορείτε να την μάθετε από εδώ ακολουθώντας τις οδηγίες