Διαφημιζόμενοι

arxikhpoioi-eimastehelpprosdiorismos-antikeimenikhs-aksiasreal-estate-newsepikoinonia

 

 Real Estate News

Φίλτρο Άρθρων

Γράψτε τι ακριβώς ψάχνετε και πατήστε το ENTER.

 

Αυτά είναι τα νέα τέλη Κτηματολογίου

ktimatologioΤo Κτηματολόγιο και όλα τα υποθηκοφυλακεία της χώρας συγχωνεύονται σε ενιαίο φορέα με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και τα ¾ από τα άμισθα και έμμισθα υποθηκοφυλακεία όλης της χώρας θα καταργηθούν συλλήβδην εντός μίας διετίας, με δυνατότητα να καταργηθούν ακόμη περισσότερα, και θα αντικατασταθούν από νέες συγκεντρωτικές δομές.

Η απόκτηση ενός ακινήτου ακόμη και με γονική παροχή, με δωρεά ή και με κληρονομιά κοστίζει. Δεν είναι μόνο ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν στην εφορία όσοι αποκτούν ακίνητη περιουσία ή εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα (πλήρη ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία κλπ) αλλά είναι και τα συμβολαιογραφικά έξοδα το ύψος των οποίων διαμορφώνεται ανάλογα με την αξία του ακινήτου που μεταβιβάζεται.

Στα έξοδα αυτά έρχονται να προστεθούν και τα τέλη μεταγραφής των ακινήτων και των δικαιωμάτων στο Κτηματολόγιο. Μάλιστα ο λογαριασμός θα είναι πλέον ακριβότερος αφού με τις νέες διατάξεις καθιερώνονται νέα αυξημένα κτηματολογικά τέλη.

Ειδικότερα τα νέα τέλη για τις συναλλαγές των πολιτών με το Κτηματολόγιο διαμορφώνονται ως εξής:

 • Αναλογικά τέλη μεταγραφών και καταχωρήσεων: 5‰ (πέντε τοις χιλίοις).
 • Αναλογικά τέλη γονικών παροχών και δωρεών: 8‰ (οκτώ τοις χιλίοις).
 • Αναλογικά τέλη εγγραφής προσημειώσεων: 8‰ (οκτώ τοις χιλίοις).
 • Πάγιο τέλος για την καταχώρηση κάθε δικαιοπραξίας: 20 ευρώ.
 • Τέλος έκδοσης αντιγράφου από το αρχείο του Κτηματογραφικού Γραφείου: 9,5 ευρώ.
 • Τέλος έκδοσης πιστοποιητικού από τα βιβλία του Κτηματογραφικού Γραφείου: 9,5 ευρώ.
 • Τέλος έκδοσης αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος: 15 ευρώ.
 • Τέλος έκδοσης κτηματογραφικού διαγράμματος: 33 ευρώ.
 • Πρόσθετο τέλος επί της αξίας κάθε ακινήτου:1‰.
 • Εφάπαξ τέλος κτηματογράφησης: 35 ευρώ/δικαίωμα + 1‰ επί αντικειμενικής αξίας άνω των 20.000 ευρώ με όριο τα 900 ευρώ, η είσπραξη του οποίου εκκρεμεί.

πηγή: forologikanea.gr

Ο τρόπος υπολογισμού της εμπορικής αξίας ακινήτων στους πλειστηριασμούς

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΠΟΛ.1011/2018 στην οποία αναφέρεται ο τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται ή εκπλειστηριάζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), καθορισμός του αρμόδιου οργάνου προσδιορισμού της αξίας αυτής, της αμοιβής και του τρόπου πληρωμής αυτού καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος.

Αρμόδιο όργανο προσδιορισμού της εμπορικής αξίας ακινήτου

Αρμόδιος για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται είναι ο δικαστικός επιμελητής, ο οποίος, για το σκοπό αυτό, δύναται κατά την κρίση του να υποβάλλει αίτημα στον προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας, για το διορισμό πιστοποιημένου εκτιμητή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο περιλαμβάνεται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών που τηρείται στη Διεύθυνση Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του ιδίου Υπουργείου. Σε περίπτωση που η συνολική βασική οφειλή για την οποία επιβάλλεται η κατάσχεση υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ, η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας είναι υποχρεωτική.
Για προγράμματα πλειστηριασμών που θα εκδοθούν επί κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί πριν ή μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, η εμπορική αξία του ακινήτου που εκπλειστηριάζεται προσδιορίζεται υποχρεωτικά και ανεξαρτήτως ορίου οφειλής από πιστοποιημένο εκτιμητή, μετά από διορισμό του από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας. Σε περίπτωση όμως που έχει διοριστεί πιστοποιημένος εκτιμητής για τον προσδιορισμό της αξίας ακινήτου που εκπλειστηριάζεται, δεν απαιτείται εκ νέου διορισμός του για την έκδοση του προγράμματος πλειστηριασμού.
 

 

Τρόπος προσδιορισμού εμπορικής αξίας ακινήτου

 

Ο πιστοποιημένος εκτιμητής οφείλει, εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την επομένη του διορισμού του από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας να συντάξει εγγράφως και να παραδώσει την εκτίμησή του στον δικαστικό επιμελητή ή στον προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά ή διεθνή αναγνωρισμένα εκτιμητικά πρότυπα, δεσμευόμενος παράλληλα για την πιστή τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος θεσπίστηκε με τη με αριθμ. 19928/292/10-5-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΕΓ 1147).
  

 

Καθορισμός αμοιβής του πιστοποιημένου εκτιμητή και τρόπος πληρωμής

 


1. Για την ενέργεια αναγκαστικής κατάσχεσης ή πλειστηριασμού ακινήτων υπέρ του Δημοσίου, η αμοιβή του πιστοποιημένου εκτιμητή ορίζεται ως ακολούθως:
Α. Για κάθε εκτίμηση κτίσματος μετά του αναλογούντος σε αυτό γηπέδου, ορίζεται πάγια αμοιβή στο ποσό των εκατό ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (100,00 €+ ΦΠΑ). Για κτίσματα επιφανείας μεγαλύτερης των διακοσίων (200) τετραγωνικών μέτρων η ανωτέρω αμοιβή προσαυξάνεται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) για κάθε εκατό τετραγωνικά μέτρα και όχι πέραν των διακοσίων ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (200,00 €+ ΦΠΑ).
Η αμοιβή των προηγούμενων εδαφίων δεν προσαυξάνεται για την επιφάνεια του γηπέδου επί του οποίου βρίσκονται τα κτίσματα.
Β. Για κάθε εκτίμηση ακάλυπτου γηπέδου, εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, ορίζεται πάγια αμοιβή στο ποσό των πενήντα ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (50,00 €+ ΦΠΑ).
Γ. Σε περίπτωση εκτίμησης περισσοτέρων του ενός ακινήτων του ιδίου οφειλέτη, συντάσσεται μία έκθεση εκτίμησης και ο πιστοποιημένος εκτιμητής δικαιούται για κάθε επί πλέον δικαίωμα επί ακινήτου την πάγια αμοιβή των πενήντα ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (50,00 €+ ΦΠΑ).
2. Η ανωτέρω αμοιβή θεωρείται έξοδο διοικητικής εκτέλεσης, βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της Α.Α.Δ.Ε. και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 0871 (Αμοιβές φυσικών προσώπων) και τον ΚΑΕ 0873 (Αμοιβές νομικών προσώπων), ανάλογα με τη νομική μορφή του εκάστοτε πιστοποιημένου εκτιμητή και βεβαιώνεται σε βάρος του καθού η εκτέλεση οφειλέτη από την αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσία.
3. Ως δικαιολογητικά της αμοιβής του πιστοποιημένου εκτιμητή ορίζονται τα κατωτέρω:
α) αντίγραφο πράξης διορισμού του,
β) βεβαίωση ότι ο εκτιμητής κατέθεσε την έκθεση στο όργανο διορισμού,
γ) αντίγραφο απόφασης ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης,
δ) τιμολόγιο ή άλλο παραστατικό,
ε) αριθμό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού,
στ) διαβιβαστικό υπογεγραμμένο από τον Διατάκτη, ζ) κατάσταση πληρωμής δαπάνης εις διπλούν θεωρημένη από το όργανο διορισμού και υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο Διατάκτη που θα περιλαμβάνει τα εξής:
i) τον φορέα / ειδικό φορέα / Κ.Α.Ε.,
ii) το οικονομικό έτος τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,
iii) τα στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.),
iv) το δικαιούμενο ποσό,
v) τις σχετικές κρατήσεις,
vi) το καθαρό πληρωτέο ποσό.
 

 

Λοιπά Θέματα
1. Όπου στην παρούσα αναφέρεται ο πλειστηριασμός, νοείται και ο πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα.
2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Πηγή: Taxheaven 

Φιάσκο η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών

house and moneyΣε φιάσκο τείνει να εξελιχθεί η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, καθώς όχι μόνο δεν επαρκεί ο χρόνος για την αξιόπιστη ολοκλήρωση του έργου, αλλά σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας δεν θα υπάρχουν εισηγήσεις από τους εκτιμητές ακινήτων που έχουν αναλάβει τον καθορισμό νέων τιμών ζώνης σε όλη την επικράτεια.

Διαβάστε περισσότερα: Φιάσκο η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών

Αλλαγές στην έκδοση φορολογικής ενημερότητας

forologikiΟ Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, εξέδωσε απόφαση με την οποία μεταρρυθμίζεται το πλαίσιο έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής για χρέη προς το Δημόσιο.

Με την εκδοθείσα απόφαση εξορθολογίζεται η έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής και τίθενται για πρώτη φορά σαφείς κανόνες για τον καθορισμό των ποσοστών παρακράτησης επί του αποδεικτικού.

Σκοπός της μεταρρύθμισης είναι η διόρθωση χρόνιων στρεβλώσεων, με γνώμονα τη διευκόλυνση των συναλλαγών για τις οποίες απαιτείται φορολογική ενημερότητα, τη μεταχείριση των φορολογουμένων με διαφάνεια και την ταυτόχρονη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου. Οι συνεπείς φορολογούμενοι, που τηρούν τις ρυθμίσεις των οφειλών τους, επιβραβεύονται και διευκολύνονται στις συναλλαγές τους, ενώ ταυτόχρονα εξυπηρετείται η είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών.

Με τη νέα απόφαση, καταργείται η ευρεία διακριτική ευχέρεια καθορισμού ποσοστού παρακράτησης από 10 έως 100%. Τα ποσοστά συστηματοποιούνται και κλιμακώνονται, ανάλογα με το ρυθμό αποπληρωμής των ρυθμισμένων οφειλών.

Ειδικότερα, τα ποσοστά παρακράτησης επί του εισπραττόμενου ποσού ξεκινούν από 10% όταν έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό μεγαλύτερο του 70% της ρυθμισμένης οφειλής, ανέρχονται σε 30%, όταν έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό μεγαλύτερο του 50% της ρυθμισμένης οφειλής, σε 50%, όταν έχει καταβληθεί συνολικό ποσό μεγαλύτερο του 30% της ρυθμισμένης οφειλής και φτάνουν το 70% όταν το αποπληρωμένο ποσό ρύθμισης είναι μικρότερο ή ίσο  του 30%. Τα ως άνω κλιμακωτά ποσοστά μπορούν να αυξηθούν, υπό προϋποθέσεις, έως και 20 ποσοστιαίες μονάδες, κατόπιν ειδικής αιτιολογίας. Τα ποσοστά αυτά απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Περαιτέρω, με τη νέα απόφαση μειώνεται ο αριθμός των δόσεων ρύθμισης, των οποίων δεν μπορεί να υπολείπεται το ποσό παρακράτησης, από τρεις (3) ή πέντε (5) δόσεις, για εναπομένουσες δόσεις λιγότερες ή περισσότερες των δώδεκα (12), κατά περίπτωση, σε δύο (2) ή τέσσερις (4) δόσεις ρύθμισης, αντίστοιχα.

Επιπλέον, με σκοπό τη διευκόλυνση της ταμειακής ρευστότητας των οφειλετών που εισπράττουν περιοδικές απαιτήσεις, στις περιπτώσεις αυτές η παρακράτηση ορίζεται σε ποσοστό 10%, ενώ για εναπομένουσα ρυθμισμένη οφειλή άνω των 5.000 ευρώ τίθεται ελάχιστο ποσό παρακράτησης ίσο με μία (1) δόση και για εναπομένουσα οφειλή άνω των 20.000 ευρώ ελάχιστο ποσό παρακράτησης ίσο με (2) δόσεις ρύθμισης.

Τέλος, ορίζεται ότι κατά την έκδοση βεβαίωσης οφειλής (που επέχει θέση αποδεικτικού ενημερότητας) για την πώληση ακινήτου, στην περίπτωση όπου το τίμημα υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, η διασφάλιση της οφειλής περιορίζεται στη διαφορά ανάμεσα στο τίμημα και την αντικειμενική αξία. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται οι συναλλαγές επί ακινήτων φορολογούμενων, οι οποίοι βρίσκονται σε δυσχερή ταμειακή θέση και οι οφειλές τους δεν εξοφλούνται πλήρως με το τίμημα, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η είσπραξη των βεβαιωμένων οφειλών.Πηγή: Taxheaven 

Εκτιμητές θα καθορίσουν τις νέες αντικειμενικές αξίες

forologisi-akinitis-periousiasΟι εκτιμητές ακινήτων πιάνουν δουλειά και θα καθορίσουν τις νέες τιμές ζώνης σε όλη τη χώρα. Με διαδικασίες fast track θα γίνει η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. Το οικονομικό επιτελείο αφού είδε και απόειδε ότι δεν βγαίνει η άσκηση της εξίσωσης των αντικειμενικών στα επίπεδα των εμπορικών αξιών αποφάσισε να αναθέσει σε πιστοποιημένους εκτιμητές ακινήτων να καθορίσουν τις νέες τιμές ζώνης που θα αποκτήσουν το 2018 τα ακίνητα σε όλη τη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα: Εκτιμητές θα καθορίσουν τις νέες αντικειμενικές αξίες

Αναστολή και για το 2018 στο φόρο υπεραξίας

Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας ρυθμίζονται θέματα του Υπουργείου Οικονομικών. 

Ειδικότερα:

- Αναστέλλεται και για το έτος 2018 (είχε ήδη ανασταλεί έως 31.12.2017) η ισχύς του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ, ν. 4172/2013), σχετικά με τη φορολόγηση της υπεραξίας που προκύπτει από την μεταβίβαση ακινήτων με επαχθή αιτία.

Διαβάστε περισσότερα: Αναστολή και για το 2018 στο φόρο υπεραξίας

Πρόστιμο σε όσους έκτισαν οικοδομή χωρίς να φυτέψουν τον ακάλυπτο χώρο

forologisi-akinitis-periousiasΑντιμέτωποι με την καταβολή προστίμου 250 ευρώ είναι οι ιδιοκτήτες οικοπέδων, που έκτισαν την οικοδομή τους χωρίς να φυτεύσουν τον ακάλυπτο χώρο της, κι αυτό γιατί σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία είναι υποχρεωτική η φύτευση στα 2/3 του ακαλύπτου χώρου ενός οικοπέδου. Έτσι ενώ πολλοί ιδιοκτήτες νομίζουν ότι είναι καθ΄ όλα νόμιμοι, πέφτουν από τα σύννεφα όταν ο μηχανικός, κατά τον έλεγχο της οικοδομής τους ενημερώνει για την ύπαρξη πολεοδομικής παράβασης. Είναι φανερό ότι, με την ανοχή της πολεοδομίας τα τελευταία 30 χρόνια, ο νόμος καταστρατηγείται και ελάχιστη φύτευση γίνεται στους ακάλυπτους χώρους κυρίως των πολυκατοικιών, που έχουν μετατραπεί σε χώρους εναπόθεσης άχρηστων πραγμάτων ή στάθμευσης αυτοκινήτων κλπ. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στις πρασιές, που είναι υποχρεωτικοί ακάλυπτοι χώροι στο μπροστινό μέρος των οικοδομών, οι οποίοι όμως έχουν τσιμεντοστρωθεί και έχουν μετατραπεί σε χώρους επέκτασης εμπορικών δραστηριοτήτων, π.χ. τραπεζοκαθισμάτων καφέ και εστιατορίων ή σε παρκινγκ αυτοκινήτων. Αυτές οι αυθαίρετες εγκαταστάσεις και χρήσεις των ακαλύπτων χώρων έχουν οδηγήσει στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στην αύξηση της θερμοκρασίας του μικροκλίματος των αστικών περιοχών κατά τους θερινούς μήνες.

Τι είναι ακάλυπτος χώρος;

Διαβάστε περισσότερα: Πρόστιμο σε όσους έκτισαν οικοδομή χωρίς να φυτέψουν τον ακάλυπτο χώρο

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Αλλαγή στις αντικειμενικές αξίες Φιλοθέης και Παρνασσού
 2. Φόρος υπεραξίας στις πωλήσεις ακινήτων από 1η Ιανουαρίου
 3. Κλείνει το κτηματολόγιο σε 111 περιοχές της χώρας
 4. Αρχίζουν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί
 5. Ο νέος νόμος αυθαιρέτων με απλά λόγια
 6. Να οι πρώτες αλλαγές σε τιμές ζώνης
 7. Αυξήσεις και μειώσεις στις νέες αντικειμενικές αξίες
 8. Δείτε τα νέα παράβολα και πρόστιμα για τα αυθαίρετα
 9. Τι λέει ο καινούργιος νόμος αυθαιρέτων
 10. Λύση στα εξ αδιαιρέτου αγροτεμάχια με αυθαίρετο κτίσμα
 11. Ακίνητα από 11000 ευρώ
 12. Στη Βουλή ο υπολογισμός παλαιότητας ενός κτίσματος
 13. Δύσκολη η εξίσωση αντικειμενικών και εμπορικών αξιών
 14. SOS Επαναφορά του ΤΑΠ στις μεταβιβάσεις ακινήτων
 15. Η αντικειμενική αξία απαραίτητη στον εξωδικαστικό συμβιβασμό
 16. Ποιες εργασίες και επισκευές δεν χρειάζονται πλέον ειδική άδεια
 17. Ξαναρχίζουν οι πλειστηριασμοί
 18. Μητρώο αξιών μεταβιβάσεων ακινήτων
 19. Ποιες παρανομίες τακτοποιούνται με 250 ευρώ
 20. Απαλλαγή Α κατοικίας λόγω κληρονομιάς ή γονικής παροχής και στους κατοίκους εξωτερικού
 21. Χωρίς επιπλέον ΕΝΦΙΑ τα αγροτεμάχια εκτός σχεδίου έως το 2018
 22. Δεν χρειάζεται βεβαίωση μηχανικού στις κληρονομιές
 23. Πότε αλλάζουν οι αντικειμενικές αξίες - Τι γίνεται με τον ΕΝΦΙΑ
 24. Αύξηση φόρου μεταβίβασης ακινήτων;
 25. Τροπολογία για τους δασικούς χάρτες
 26. Δείτε αν το ακίνητο σας είναι δασικό
 27. Φόρος υπεραξίας στις μεταβιβάσεις από 1/1/2017
 28. Αντικειμενικές αξίες vs εμπορικές αξίες
 29. Παράνομος ο ΕΝΦΙΑ
 30. Οδηγός διάσωσης "κόκκινων" δανειοληπτών
 31. Επανέρχεται ο φόρος υπεραξίας
 32. Βεβαίωση μηχανικού και στις αποδοχές κληρονομιάς
 33. Παρατρίχα ΕΝΦΙΑ 1000 φορές περισσότερο
 34. Δικαστική απόφαση δίνει συνυπαιτιότητα σε δανειολήπτη και τράπεζα
 35. Είδηση ΣΟΚ: Απαγορεύεται η δόμηση αγροτεμαχίων
 36. Καλά νέα για όσους θέλουν να κάνουν γονική παροχή
 37. Επιδότηση δόσης δανείου για υπερχρεωμένα
 38. Ολοσχερής διαγραφή χρέους: προϋποθέσεις
 39. Παγίδες του Νόμου Κατσέλη
 40. Το ΦΕΚ για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών
 41. Οι νέες αντικειμενικές αξίες σε όλη την Ελλάδα
 42. Να οι νέες αντικειμενικές αξίες στην Αττική
 43. Τρόπος υπολογισμού εμπορικής αξίας ακινήτου
 44. Ποιοι προστατεύονται από τους πλειστηριασμούς από 1-1-2016
 45. Παράταση για υποβολή δικαιολογητικών στο Νόμο Κατσέλη
 46. Μείωση αντικειμενικών αξιών με τιμή ζώνης
 47. Επίσπευση της μείωσης αντικειμενικών αξιών
 48. Αναδρομική αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών
 49. Άρχισε η μελέτη των αντικειμενικών αξιών
 50. Αλλαγές δύο ταχυτήτων στις αντικειμενικές αξίες