Διαφημιζόμενοι

arxikhpoioi-eimastehelpprosdiorismos-antikeimenikhs-aksiasreal-estate-newsepikoinonia

 

 Real Estate News

Φίλτρο Άρθρων

Γράψτε τι ακριβώς ψάχνετε και πατήστε το ENTER.

 

Λήγει σύντομα η πρώτη φάση δήλωσης των αυθαιρέτων

enfia1Την προσεχή Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου, λήγει η πρώτη φάση δήλωσης αυθαίρετου κτίσματος στο πλαίσιο του νόμου 4495/2017, υπενθυμίζει το το υπουργείο Περιβάλλοντος σε ανακοίνωσή του.

Οσοι έχουν καταβάλει το προβλεπόμενο παράβολο μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία, διασφαλίζουν έκπτωση 20% επί του προστίμου που προβλέπει ο νόμος.
Στη συνέχεια, κατά τη δεύτερη φάση που διαρκεί μέχρι τις 8/4/2019, το πρόστιμο είναι μειωμένο κατά 10%. Επιπλέον, προβλέπεται περαιτέρω μείωση προστίμου κατά 10%, όταν ο αιτών υποβάλλει μελέτη στατικής επάρκειας, ενώ αντιθέτως, το πρόστιμο αυξάνεται κατά 10%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση βρίσκεται σε περιοχές προστασίας
 
Εν τω μεταξύ από τα διαθέσιμα δεδομένα των δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ, παρατηρούνται οι εξής τάσεις, που φαίνεται να παραμένουν σχετικά σταθερές τα τελευταία χρόνια και με τους τρεις νόμους:
Σχετική επιτάχυνση δηλώσεων και πληρωμών σε περιόδους λήξης προθεσμιών αλλά και σχετική κάμψη σε περιόδους που επηρεάζονται από συναφείς εξελίξεις (περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων, συζητήσεις νέων ρυθμίσεων κ.λπ.).
 
Το 25% αφορά ακίνητα χωρίς καμία οικοδομική άδεια ενώ το 75% αφορά αυθαιρεσίες σε κτίσματα με οικοδομική άδεια. Λόγω της πρόβλεψης του Νόμου να επιβαρύνονται όσα αυθαίρετα δεν έχουν καμία προηγούμενη έκδοση αδείας, τα αντίστοιχα ποσοστά επιβαρύνουν περισσότερο τις αντίστοιχες δηλώσεις, οπότε σε κτίσματα χωρίς οικοδομική άδεια αντιστοιχεί το 28% των προστίμων, ενώ σε κτίσματα με οικοδομική άδεια, το 72% των προστίμων περίπου.
 
Από το σύνολο των στοιχείων προκύπτει ότι 3 στις 10 δηλώσεις αφορά ακίνητα εκτός σχεδίου και 7 στις 10 δηλώσεις ακίνητα εντός σχεδίου. Λόγω της πρόβλεψης του Νόμου, τα πρόστιμα σε εκτός σχεδίου είναι σημαντικά υψηλότερα, οπότε στην κατανομή των προστίμων παρουσιάζεται η εικόνα το μισό περίπου του συνολικού ύψους των προστίμων να αφορά ακίνητα εκτός σχεδίου και το άλλο μισό των προστίμων να αφορά ακίνητα εντός σχεδίου.
 
πηγή ered.gr
 

Μπορεί ένας πολίτης να αμφισβητήσει την αντικειμενική αξία του ακινήτου του;

enfia1Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας λέει ΝΑΙ στο ερώτημα αν μπορεί κάποιος πολίτης να αμφισβητήσει την αντικειμενική αξία του ακινήτου του. Οι δικαστές μελέτησαν το θέμα της «αμφισβήτησης νομιμότητας της ρύθμισης περί τιμής ζώνης στην οποία στηρίζεται ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ». Η υπόθεση ήρθε στα χέρια τους από προσφυγή φορολογούμενου κατά της απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) στην οποία είχε απευθυνθεί ζητώντας να μην ισχύσει ο αντικειμενικός προσδιορισμός της αξίας του ακινήτου του. Ουσιαστικά, λοιπόν, το ΣτΕ δικαιώνει την κρίση της ΔΕΔ, επισφραγίζοντας ότι ενδικοφανείς προσφυγές μπορούν να ασκούνται και σε τέτοιες περιπτώσεις από τους πολίτες, υπό τον όρο όμως ότι θα είναι τεκμηριωμένες.

Συγκεκριμένα, η απόφαση αυτή ξεκαθαρίζει:

■ Ο φορολογούμενος δύναται με δική του πρωτοβουλία να αποστεί από την εφαρμογή του τεκμαρτού/αντικειμενικού τρόπου προσδιορισμού της αγοραίας αξίας ζητώντας από το δικαστήριο να προσδιορίσει άλλη αξία εφόσον θεωρεί ότι η αντικειμενική αξία του ακινήτου του είναι (ουσιωδώς) μεγαλύτερη από την πραγματική αγοραία αξία του.

■ Σε περίπτωση που το δικαστήριο ορίσει άλλη αξία του ακινήτου, ακυρώνεται ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ. Η απόφαση όμως αφορά στον φορολογούμενο που έχει έννομο συμφέρον.

■ Ωστόσο, και πάλι το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ δεν ακυρώνεται στο σύνολό του, αλλά μόνο κατά το μέρος που στηρίζεται σε τιμή ζώνης που ξεπερνά την πραγματική αγοραία αξία του ακινήτου.

■ Εφόσον η σχετική διάταξη περί τιμής ζώνης δεν έχει ακυρωθεί ήδη από το Συμβούλιο της Επικρατείας (όπως συνέβη σε ολόκληρους δήμους στο πρόσφατο παρελθόν), ο φορολογούμενος δεν αρκεί να αμφισβητήσει με την ενδικοφανή προσφυγή του στη ΔΕΔ ή κατόπιν στα δικαστήρια τη νομιμότητα της σχετικής διάταξης περί τιμής ζώνης των ακινήτων στην περιοχή στην οποία βρίσκεται η περιουσία του.

■ Αντιθέτως, ακόμα και εάν ισχυρίζεται ότι η τιμή ζώνης δεν καθορίστηκε εξαρχής ορθώς ή ότι δεν συνάδει πλέον με τις τρέχουσες τιμές (λόγω κρίσης της κτηματαγοράς κ.λπ. ή λόγω της κακής κατάστασης του συγκεκριμένου ακινήτου), υποχρεώνεται -με βάση τη νέα απόφαση του ΣτΕ- να προβάλει με συγκεκριμένο ισχυρισμό ότι η εφαρμοσθείσα τιμή ζώνης είναι (ουσιωδώς) μεγαλύτερη από την πραγματική αγοραία τιμή του ακινήτου του.

■ Για να φτάσει στον στόχο του θα πρέπει επίσης να διατυπώσει συγκεκριμένο αίτημα ως προς το ύψος στο οποίο πρέπει να καθοριστεί η επίμαχη αγοραία αξία, συνοδευόμενο μάλιστα από έγγραφα στοιχεία τεκμηρίωσής της.

■ Αν ο φορολογούμενος παραλείψει να προτείνει και να αποδείξει την πραγματική αξία του ακινήτου, τότε η ενδικοφανής προσφυγή που έκανε στη ΔΕΔ απορρίπτεται αυτομάτως ως αόριστη και αναπόδεικτη, ενώ περαιτέρω απορρίπτεται και η προσφυγή του στα δικαστήρια κατά της (σιωπηρής ή ρητής) απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής του. 

πηγή: ered.gr

Εδώ θα βρείτε τις νέες τιμές ζώνης

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με τις νέες τιμές ζώνης.  Ο αριθμός του ΦΕΚ είναι 2192 / 12-6-2018 τεύχος Β.

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρο το ΦΕΚ πηγαίνοντας στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου εδώ http://www.et.gr/index.php/anazitisi-fek από εκεί να επιλέξετε το τεύχος Β και να πληκτρολογήσετε τον αριθμό 2192 στα δύο κενά που λέει από .......... έως ............. και να πατήσετε αναζήτηση.

Στο τέλος του ΦΕΚ θα δείτε ότι αναφέρει ότι η ισχύς της απόφασης ξεκινάει από 1/1/2019 

Αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών

Υπογράφηκε και στάλθηκε για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση για την αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ακινήτων. Έως αύριο θα κατατεθεί προς ψήφιση και η τροπολογία για την προσαρμογή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), ώστε το συνολικό ποσό βεβαίωσης να παραμείνει σταθερό.

Με τα παραπάνω ολοκληρώνεται η δράση εναρμόνισης των αντικειμενικών με τις εμπορικές τιμές στην ελληνική αγορά ακινήτων, δράση που είχε συμφωνηθεί από το 2ο μνημόνιο το 2012.

Η συνολική εικόνα για την αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης σε σύνολο 10.216 ζωνών, είναι η εξής: 
• Σε 2.122 μειώθηκαν
• Σε 4.302 έμειναν σταθερές 
• Σε 3.792  αυξήθηκαν  

Επίσης, με την τροπολογία για την προσαρμογή του ΕΝΦΙΑ διευρύνεται το άνω όριο του πρώτου κλιμακίου του κύριου φόρου από τα 500 στα 550 ευρώ και του τρίτου από τα 1000 στα 1050 ευρώ. Επιπλέον αυξάνεται το αφορολόγητο όριο για το συμπληρωματικό φόρο από τα 200.000 ευρώ στα 250.000 ευρώ. 


Με βάση τις νέες τιμές και τις παραπάνω αλλαγές έγινε προσομοίωση της εκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ για το έτος 2018. 
Σύμφωνα με αυτήν: 
• Μειωμένα θα είναι τα εκκαθαριστικά για 1.470.962 ή το 23% των φυσικών προσώπων. 
• Αμετάβλητα για 3.995.181 ή το 62%. 
• Ελάχιστη αύξηση από ένα έως 50 ευρώ (12 ευρώ κατά μέσο όρο) θα έχουν τα εκκαθαριστικά για 737.709 ή το 12%. 
• Αύξηση από 50 έως 200 ευρώ,  θα έχουν τα εκκαθαριστικά 160.001 φυσικών προσώπων ή το 2,3%.
• Μόνο για το 0,7% ή 48.961 φορολογούμενους θα προκύψει αύξηση πάνω από 200 ευρώ.

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι  το 97% των φυσικών προσώπων θα έχουν εκκαθαριστικά μειωμένα, αμετάβλητα ή με οριακή αύξηση σε σχέση με πέρυσι.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα για τα νομικά πρόσωπα, καθώς το 91% θα δει εκκαθαριστικά μειωμένα (61%), σταθερά (25%) ή αυξημένα έως 50 ευρώ (5%). 

Τέλος, επισημαίνεται ότι με την ίδια τροπολογία ορίζεται ως ημερομηνία της τελευταίας δόσης του ΕΝΦΙΑ το τέλος Ιανουαρίου, αντί του Δεκεμβρίου που ίσχυε από την έκδοση του νόμου και ότι η πρώτη δόση θα καταβληθεί το Σεπτέμβριο. 

Πηγή: Taxheaven 

 

Πότε θα αλλάξουν οι αντικειμενικές αξίες ΟΕΟ

dreamstime 11171639Θα αναρωτιούνται πολλοί γιατί η ιστοσελίδα μας δεν ανεβάζει συνεχώς άρθρα σχετικά με την επικείμενη αλλαγή αντικειμενικών αξιών ακινήτων.  Γιατί ξέρει κανείς σε αυτό τον τόπο που λέγεται Ελλαδα και κανείς από τους κυβερνώντες τι πρόκειται να γίνει οριστικά; Τόσο καιρό , και παρότι θα έπρεπε να είχαν ήδη μειωθεί οι αντικειμενικές αξίες, είμαστε όλοι στο "περίμενε..." με μια πιιθανή ημερομηνία ανακοίνωσης του τι θα γίνει με το θέμα αυτό γύρω στα μέσα Ιουνίου.  Και είναι ένα θέμα που απασχολεί όλους μας! Τόσο τους ιδιώτες που ενδεχομένως θέλουν να προβούν σε μια μεταβίβαση ή θέλουν να δουν τι θα πληρώσουν σε ΕΝΦΙΑ κλπ., όσο και τους επαγγελματίες του χώρου όπως λογιστές , συμβολαιογράφους, μεσίτες που έχουν άμεση σχέση με το θέμα "ακίνητο".  Το ποιους αφορά είναι περίπου σαν αυτό που έλεγε ο Κωνσταντάρας στη ταινία που ήθελε να παντρέψει την αδελφούλα του και στην αγγελία έλεγε "προτιμώνται οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι παντός είδους υπάλληλοι, βιοτέχναι, βιομήχανοι, τραπεζίται και πάντες οι εργαζόμενοι ... και μη". 

Όπως και να χει, σας υποσχόμαστε μόλις μάθουμε κάτι πιο οριστικό θα είμαστε εδώ για τη δική σας ενημέρωση.

Η αγοραστική τάση των Ελλήνων

enfia1Σημάδια ανάκαμψης στην κτηματαγορά φανερώνουν τα στοιχεία της REMAX.

Οι τιμές των ακινήτων παρουσιάζουν κατά μέσο όρο οριακή αύξηση της τάξεως του 1%, αποδεικνύοντας ότι οι σταθεροποιητικές τάσεις της προηγούμενης χρονιάς εξελίσσονται σταδιακά σε αυξητικές. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι αργά αλλά σταθερά η κτηματαγορά είναι έτοιμη να αποτελέσει και πάλι των επενδυτικό πόλο και να εξελιχθεί σε ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ρόλο στην όλη προσπάθεια αναμένεται να παίξει και η διαμόρφωση των νέων αντικειμενικών αξιών. Οι νέες τιμές ανάλογα το πόσο και του που θα αυξηθούν ή θα μειωθούν, θα επηρεάσουν την τοπική αλλά και τη συνολική κτηματαγορά διαμορφώνοντας νέες τάσεις ανάλογα τα ποσοστά αναπροσαρμογής.

Σε ό,τι αφορά στις αγοραπωλησίες ακινήτων, η Ελληνική Στατιστική Αρχή σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, κατέγραψε αύξηση το 2016 σε σύγκριση με το 2015 κατά 10,8% ενώ εξακολουθούν να παρατηρούνται αυξητικές τάσεις και για το 2017, βάσει των στοιχείων της REMAX Ελλάς.

Διαβάστε περισσότερα: Η αγοραστική τάση των Ελλήνων

Αύξηση αντικειμενικών αξιών στις περισσότερες περιοχές της χώρας

forologisi-akinitis-periousiasΑύξηση στις αντικειμενικές αξίες στο 60% των ζωνών εισηγείται προς το υπουργείο Οικονομικών το ειδικό σώμα των εντεταλμένων εκτιμητών, είπε η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου "Στο Κόκκινο" και τον Στάθη Σχινά. Στο Ιόνιο, το Βόρειο Αιγαίο και γενικά στις τουριστικές περιοχές οι περισσότερες αυξήσεις, σε Μακεδονία και Θράκη οι περισσότερες μειώσεις. Τα έσοδα του Δημοσίου από τον ΕΝΦΙΑ «θα είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα», όπως εκτίμησε.

«Μέχρι σήμερα, τελευταία ημέρα της υποβολής, έχουν υποβάλει στοιχεία 99% των περιοχών, έχουμε μόλις 56 ζώνες χωρίς εκτίμηση και σε περιοχές που δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον, ορεινές, με πολύ λίγους κατοίκους κτλ.», είπε η κ. Παπανάτσιου.

Σημείωσε ότι «το τελευταίο διάστημα έχουμε μία σημαντική αύξηση αγοραπωλησιών» και παράλληλα διευκρίνισε την παρανόηση που υπάρχει για την προσδοκία μείωσης των αντικειμενικών λόγω της πτώσης τιμών στις συναλλαγές. «Υπήρχε πτώση στην αγορά, αλλά οι αντικειμενικές τιμές ήταν πολύ χαμηλότερες στις περισσότερες περιοχές από τις αντίστοιχες εμπορικές περιοχές» όπως είπε.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι «σε ένα 60% (6.070 ζώνες) έχουμε αύξηση των αντικειμενικών που εναρμονίζονται με τις εμπορικές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, σε ένα 23% (2.300) έχουμε μείωση, με το υπόλοιπο ποσοστό χωρίς μεταβολή».

Ανέφερε επίσης σε άλλο σημείο ότι «μεγάλη μείωση παρατηρείται στη Δυτική Μακεδονία, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, πιο πολύ σε περιοχές της επαρχίας είναι η μείωση. Στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας, μειώσεις υπάρχουν στο 34% των ζωνών».

Αντίθετα, «τη μεγαλύτερη αύξηση έχουν τα Ιόνια Νησιά, το Βόρειο Αιγαίο το ίδιο, κυρίως όσες έχουν σχέση με τον τουρισμό έχουν αύξηση».

Το ψηφιακό σύστημα που έχει ήδη ξεκινήσει και θα συνεχιστεί είναι εκείνο που με τις αγοραπωλησίες και όλες τις άλλες συναλλαγές θα ανανεώνεται και θα έχουμε ανά πάσα στιγμή αντικειμενικές αξίες εναρμονισμένες με την πραγματική εικόνα κάθε έτους.

Όσον αφορά τα προσδωκόμενα έσοδα του Δημοσίου από τον ΕΝΦΙΑ, που «νομίζω ότι θα είναι με τις καινούργιες τιμές, αυτός είναι ο στόχος», όπως είπε, «με μία πρώτη ανάλυση, είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα», ενώ «δεν φαίνεται να έχουμε αύξηση του συμπληρωματικού φόρου».

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα  https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/39955#

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Έρχονται αλλαγές στη φορολογία ακινήτων
 2. Αυτά είναι τα νέα τέλη Κτηματολογίου
 3. Ο τρόπος υπολογισμού της εμπορικής αξίας ακινήτων στους πλειστηριασμούς
 4. Φιάσκο η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών
 5. Αλλαγές στην έκδοση φορολογικής ενημερότητας
 6. Εκτιμητές θα καθορίσουν τις νέες αντικειμενικές αξίες
 7. Αναστολή και για το 2018 στο φόρο υπεραξίας
 8. Πρόστιμο σε όσους έκτισαν οικοδομή χωρίς να φυτέψουν τον ακάλυπτο χώρο
 9. Αλλαγή στις αντικειμενικές αξίες Φιλοθέης και Παρνασσού
 10. Φόρος υπεραξίας στις πωλήσεις ακινήτων από 1η Ιανουαρίου
 11. Κλείνει το κτηματολόγιο σε 111 περιοχές της χώρας
 12. Αρχίζουν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί
 13. Ο νέος νόμος αυθαιρέτων με απλά λόγια
 14. Να οι πρώτες αλλαγές σε τιμές ζώνης
 15. Αυξήσεις και μειώσεις στις νέες αντικειμενικές αξίες
 16. Δείτε τα νέα παράβολα και πρόστιμα για τα αυθαίρετα
 17. Τι λέει ο καινούργιος νόμος αυθαιρέτων
 18. Λύση στα εξ αδιαιρέτου αγροτεμάχια με αυθαίρετο κτίσμα
 19. Ακίνητα από 11000 ευρώ
 20. Στη Βουλή ο υπολογισμός παλαιότητας ενός κτίσματος
 21. Δύσκολη η εξίσωση αντικειμενικών και εμπορικών αξιών
 22. SOS Επαναφορά του ΤΑΠ στις μεταβιβάσεις ακινήτων
 23. Η αντικειμενική αξία απαραίτητη στον εξωδικαστικό συμβιβασμό
 24. Ποιες εργασίες και επισκευές δεν χρειάζονται πλέον ειδική άδεια
 25. Ξαναρχίζουν οι πλειστηριασμοί
 26. Μητρώο αξιών μεταβιβάσεων ακινήτων
 27. Ποιες παρανομίες τακτοποιούνται με 250 ευρώ
 28. Απαλλαγή Α κατοικίας λόγω κληρονομιάς ή γονικής παροχής και στους κατοίκους εξωτερικού
 29. Χωρίς επιπλέον ΕΝΦΙΑ τα αγροτεμάχια εκτός σχεδίου έως το 2018
 30. Δεν χρειάζεται βεβαίωση μηχανικού στις κληρονομιές
 31. Πότε αλλάζουν οι αντικειμενικές αξίες - Τι γίνεται με τον ΕΝΦΙΑ
 32. Αύξηση φόρου μεταβίβασης ακινήτων;
 33. Τροπολογία για τους δασικούς χάρτες
 34. Δείτε αν το ακίνητο σας είναι δασικό
 35. Φόρος υπεραξίας στις μεταβιβάσεις από 1/1/2017
 36. Αντικειμενικές αξίες vs εμπορικές αξίες
 37. Παράνομος ο ΕΝΦΙΑ
 38. Οδηγός διάσωσης "κόκκινων" δανειοληπτών
 39. Επανέρχεται ο φόρος υπεραξίας
 40. Βεβαίωση μηχανικού και στις αποδοχές κληρονομιάς
 41. Παρατρίχα ΕΝΦΙΑ 1000 φορές περισσότερο
 42. Δικαστική απόφαση δίνει συνυπαιτιότητα σε δανειολήπτη και τράπεζα
 43. Είδηση ΣΟΚ: Απαγορεύεται η δόμηση αγροτεμαχίων
 44. Καλά νέα για όσους θέλουν να κάνουν γονική παροχή
 45. Επιδότηση δόσης δανείου για υπερχρεωμένα
 46. Ολοσχερής διαγραφή χρέους: προϋποθέσεις
 47. Παγίδες του Νόμου Κατσέλη
 48. Το ΦΕΚ για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών
 49. Οι νέες αντικειμενικές αξίες σε όλη την Ελλάδα
 50. Να οι νέες αντικειμενικές αξίες στην Αττική